Les

Må ta vekteres sikkerhet på alvor

Parats U/nn Kristin Olsen og tillitsvalgt Christian Svensen er enige om at sikkerheten for vekterne på tas på alvor
Nesten hver dag opplever vektere trusler om vold og vold når de er på jobb. På de mest utsatte objektene må vekterne gå med stikksikre vester for å sikre seg mot kniv- og sprøytestikk.
Av Lill Jacqueline Fischer 11.01.2019 15:11
I følge tall fra NHO Service anmeldte vektere 300 personer for vold og trusler om vold i 2017.

Christian Svensen er vekter og tillitsvalgt for Parat i NOKAS. Han mener tallene burde vært høyere og at mange vektere ikke anmelder forholdene. For å anmelde voldsepisoder må vekterne i følge Svensen møte opp på politistasjonen.
– Det burde vært mulig for vektere å anmelde via en web-løsning sier Svensen. Han forteller at anmeldelsene som oftest må gjøres i fritiden, og selv om arbeidsgiver legger forholdene til rette og betaler for tiden vi bruker, er det flere som lar være å anmelde.

Må ta vektersikkerhet på alvor
Svensen mener sikkerhet for vektere må settes sterkere på dagsordenen, og oppfordrer Parat til å ta sterkere grep. Blant annet når det gjelder utdanningen.
– Den nye opplæringen som ble iverksatt fra 1. januar i fjor inneholder ingen ting om fysisk konflikthåndtering, sier Svensen, som mener utdanningen må utvides til også å omfatte dette.

Parats nestleder, Unn Kristin Olsen, er enig i at noe må gjøres for å sikre vekterne bedre på jobb.
– Vektere, som alle andre arbeidstakere, har krav på et trygt og sikkert arbeidsmiljø, sier Olsen. Hun sier at Parat nå vil ta et initiativ overfor vekterne for å finne ut hvordan Parat best kan bidra.

Våre medlemsblader
Video

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo