Les

Luftfart og verdenspolitikk i Montreal

ICAO er FNs organ for luftfart. Her fra generalforsamlingen i Montreal.
Parats nestleder, Anneli Nyberg, er tilstede under generalforsmalingen i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), som er FNs luftfartsorganisasjon med hovedkvarter i Montreal, Canada. På agendaen står både problemstillinger knyttet til luftfartens fremtid og bærekraftighet. Også internasjonal storpolitikk gjør seg gjeldene.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 04.10.2022 12:05 redigert 05.10.2022 7:03
Samlingen preges av bransjens utfordringer etter pandemien, men også av den pågående krigen i Ukraina. For første gang siden rådets opprettelse fikk Russland i år ikke gjenvalg til å fortsette sitt arbeid i FN-organisasjonen, for de neste tre årene.

Landet har til nå stengt luftrommet sitt for 36 land, inkludert alle EU-landene. Nyberg deltar på samlingen sammen med den internasjonale transportarbeiderforeningen ITF, ledet av Gabriel Mocho Rodriguez. Samlingen har deltakere fra over 190 medlemsland. ITF har observatørstatus med møte, forslags- og talerett.

Har utarbeidet flere forslag
Før møtet i Montreal, har organisasjonen utarbeidet tre forslag til fremleggelse. Ifølge Nyberg ser det ut til at to av dem kan få støtte og bli behandlet videre.
– Det første forslaget vårt omhandler en bedre og mer tilpasset beredskap og håndtering av pandemiutbrudd. Spesielt med vekt på ansattes trygghet og behov for helsevern og beskyttelse i en slik situasjon, sier Nyberg.

I forslaget heter det blant annet at ITF mener «Det er viktig at statene utarbeider omfattende sykdomsreduksjonsprogrammer i forkant av fremtidige helsekriser og er forberedt på å implementere dem raskt og konsekvent. Dette vil bidra til å begrense spredningen av sykdom og minimere dens økonomiske virkninger.»

Ønsker ansvarlig bærekraft
Det andre forslaget ser på strategier på veien mot nullutslipp for luftfarten, og behovet for at ansatte involveres tilstrekkelig for å sikre en rettferdig overgang til en grønnere luftfart.

Her skriver organisasjonen blant annet at «En vellykket utvikling av er bærekraftig luftfartsindustri trenger en rettferdig overgang til en fremtid med nullutslipp. Avkarboniseringen av luftfartsindustrien bør styres på en sosialt ansvarlig måte som ikke etterlater noen region eller arbeidstaker.»
 – I forslaget inviteres medlemmene i ICAO til å styrke innsatsen for langsiktig bærekraft og avkarbonisering av den globale luftfartsindustrien ved å gjøre rettferdig overgang, rettferdig transformasjon og sosial bærekraft til sine integrerte konsepter. Vi mener det er avgjørende at ansatte er med på denne endringen. Derfor ønsker vi et sosialt fokus, der ansattes medvirkning står sentralt i å nå målsetningene, sier Nyberg.

Vil skape en attraktiv bransje
Senere i uken vil det tredje og siste forslaget fra organisasjonen behandles i ICAO. Dette forslaget går ut på å utvikle luftfarten til en attraktiv arbeidsplass.

Her er det særlig utfordringene i arbeidsmarkedet på kort og lang sikt som adresseres.
– Grunnen til at vi fremmer dette forslaget, er at vi ser behovet for å løfte kvaliteten på arbeidslivet og lønnsvilkårene i bransjen. Det er kun gjennom å gjøre jobbene i bransjen levelige vi kan sikre utvikling og bærekraft. Dette vil kreve en lønn å leve av, og muligheten til å også ha et sosialt liv utenfor jobben, sier Nyberg.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup