Les

Løsning for SAR-piloter

Helikopterselskapet Bristow og den Parat-tilknyttede pilotforeningen BNF er enige om hvordan de skal løse en gammel tvist om antall arbeidsdager for dem som jobber på Search And Rescue (SAR).  
Av Vetle Daler Publisert dato 29.04.2022 16:35
Det er Parat-advokat Christen Horn Johannessen som har ført saken for pilotene i Bristow Norway Flygerforening (BNF).
– Tvisten endte med en enighet som kan skape grunnlag for et bedre samarbeid fremover, sier  Johannessen.
I sammenheng med løsningen av denne gamle tvisten, ble partene også enige om forståelsen av Pilotavtalens bestemmelser om arbeidsdager fremover.  

Partene er enige om at SAR-pilotene også har 175 arbeidsdager, samt at et døgn på SAR skal regnes som 1,5 arbeidsdager i arbeidstidsregnskapet.   

Med enigheten følger at Bristow innen en gitt frist skal endre/oppdatere arbeidstidsregnskapet for de berørte sånn at de får godskrevet antall arbeidsdager på riktig måte.  
 
Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo