Les

Lønnsoppgjøret: Parat vil ikke akseptere nedgang

Onsdag starter årets lønnsoppgjør – et såkalt mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønn. – Vi vil ikke akseptere nedgang i kjøpekraften, sier Parats nestleder Anneli Nyberg.
Av Vetle Daler Publisert dato 24.03.2021 8:45 redigert 24.03.2021 13:11
Onsdag formiddag overleverer YS og LO sine krav til NHO. Disse forhandlingene omfatter 25 av Parats tariffavtaler med NHO, og nær 5400 Parat-medlemmer.

Det er NHO-området som er først ut i lønnsoppgjøret, og fordi oppgjøret foregår samordnet, forhandler YS på vegne av Parat og de andre YS-forbundene som har medlemmer i privat sektor. Disse er YTF, Negotia, Safe og Delta. Det forhandles totalt for 16881 medlemmer i YS.

Reallønnsnedgang
NHO gikk tidligere denne måneden ut med krav om at rammen for årets lønnsoppgjør ikke overstiger 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos Norges handelspartnere. Ettersom den anslåtte prisstigningen er på 2,8 prosent, tar NHO i realiteten til orde for en reallønnsnedgang.

God vekst i norsk økonomi
YS venter på sin side god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på, og krever dermed at medlemmenes kjøpekraft blir sikret i 2021. YS ønsker også å motarbeide en utvikling mot lavlønn. Dette handler i stor grad om kvinner og deres lønnsbetingelser, og det handler om å motarbeide økende inntektsforskjeller.

Lønnsforskjellene har økt
Parats nestleder Anneli Nyberg sier det er svært viktig for Parat at medlemmene beholder kjøpekraft og ikke sakker akterut. 
– Mange av våre medlemmer har et krevende år bak seg, og vi ser dessverre at lønnsforskjellene har økt. Hvis vi ikke sørger for å opprettholde kjøpekraften kan lønnsforskjellene blir værende i lang tid fremover, og det kan vi ikke akseptere, sier hun til Parat24.

Kravoverrekkelsen mellom YS og NHO foregår onsdag klokka 11.30 på Hotel Opera i Oslo.

En del av Parats tariffavtaler, for eksempel tariffavtaler for kabinansatte og for flygere, er ikke omfattet av oppgjøret, da de har avtaler hvor lønnen for 2021 allerede er avtalt. Tilsvarende er ikke funksjonæravtalene med, da disse kun har lokal lønnsdannelse. 

Les også: Steile fronter før lønnsoppgjøret
Les også: Hva er et tariffoppgjør?

  • YS anerkjenner den store utfordringen vi har med pandemien. Viktig at krisetiltakene opprettholdes så lenge vi har en pandemi
  • Medlemmenes kjøpekraft må sikres
  • Lavlønn må motarbeides; vi kan ikke ha noe "hvileskjær" i 2021. Det handler om kvinner, og det handler om å motarbeide inntektsforskjellene (som er økende)
  • Viktig å få på plass en løsning rundt AFP-ordningen. YS er selvstendig aktør og må være tett med i prosessen
  • Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må sees i sammenheng
  • Hjemmekontor må fullt ut reguleres av arbeidsmiljøloven og yrkesskadelovgivningen må tilpasses arbeid på hjemmekontor
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo