Les

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Mandag leverte YS årets krav til NHO før lønnsoppgjøret. Hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene etter år med reallønnsnedgang for flere grupper.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 28.03.2023 12:25 redigert 14.04.2023 14:49
Både LO og YS krever økt kjøpekraft, altså at lønnen øker mer enn prisene. Siden årets prisvekst er beregnet til 4,9 prosent, kan det bety et solid lønnskrav.
– Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at også de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen, sier leder Anneli Nyberg i YS-privat.

Sjefsøkonom i YS, Merete Onshus, fremhevet under kravoverleveringen at flere grupper de siste årene har opplevd en negativ lønnsutvikling med reallønnsnedgang etter skatt.

Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, var på sin side bekymret for kostnadssjokket som flere bedrifter har opplevd og mente det bør dempe lønnsveksten.

Venter krevende forhandlinger

Konkurranseutsatt industri forhandles først etter frontfagmodellen som brukes i Norge. Dette setter rammen for de øvrige oppgjørene.

Nå venter noen dager med det som mange har spådd blir svært krevende forhandlinger.
Bakteppet med tidligere års reallønnsnedgang, inflasjon og svak kronekurs gjør årets oppgjør til balansekunst.

Blir ikke partene enige før midnatt torsdag, brytes forhandlingene og partene må møte Riksmekleren , 14. og 15. april.
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo