Les

Lønnsoppgjøret: Kan bli streik søndag

Eirik Bornø, leder for YS Privat. Foto: Terje Bergersen
Fredag møtes YS, LO og NHO hos Riksmekleren for å prøve å komme til enighet i lønnsoppgjøret. Lykkes det ikke, blir det streik fra søndag morgen. Bussjåfører over hele landet tas ut først.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.04.2021 12:10 redigert 06.04.2021 14:57
Det er fare for full stans i busstrafikken over hele landet hvis meklingen ikke fører fram.
– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut mer enn 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står. Ingen Parat-medlemmer tas ut i streik i første omgang.
 
Plassfratredelse
Tirsdag sendte YS varsel om plassfratredelse i et første streikeuttak for drøye 5 500 YS-medlemmer tilknyttet bussbransjeavtalene i NHO og Spekter. Varselet omfatter ansatte i busselskaper over hele landet. Opptrapping av eventuell konflikt kan skje med fire dagers varsel. 
– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø.

Lavtlønnstillegg
Bornø understreker at det også er viktig at de lavtlønte får et ekstra tillegg i årets oppgjør.
– YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, understreker han. 

YS og NHO møtes til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt lørdag 10. april. Om lag 15 000 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter er omfattet av meklingen. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, Safe og YTF.

Les også: Brudd i lønnsoppgjøret
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo