Les

Lønnsoppgjøret i Spekter er i mål

Lønnsforhandlingene mellom YS og Spekter er i mål. Her er forhandlingsdelegasjonen fra Parat. F.v. Bodil Røkke, Renate Hegre og Anders Fredheim. Foto: Vetle Daler/Parat.
Parat og YS’-medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Parats representant i forhandlingene, Farmasiforbundets leder Bodil Røkke, sier Parat det var viktig for Parat å sikre grunnlag for økt kjøpekraft blant medlemmene.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 24.04.2023 17:25 redigert 25.04.2023 12:03

Forhandlingsleder i YS Spekter, Trond Ellefsen, sier oppgjøret er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. 
– Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg som gir reallønnsvekst. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri, og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Ellefsen.

Innledende forhandlinger og avtale
Parats representant i forhandlingene, Farmasiforbundets leder Bodil Røkke, sier de nå har kommet i mål med de innledende forhandlingene.
– Vi er godt fornøyde med å ha fått landet generelle tillegg i tråd med frontfaget, sier Røkke.

Arbeidstakere med en grunnlønn på 490.242 kroner og under sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5.850 kroner, i disse innledende forhandlingene. 

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.  

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2023. 

 

 

 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo