Les

Lønnsnemd i barnevernsstreiken vedtatt i Stortinget

I januar ble streiken i private barneverns- og omsorgsbedrifter avsluttet med tvungen lønnsnemd. Tirsdag ble loven om lønnsnemndbehandling formelt endelig vedtatt i Stortinget.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.03.2021 15:30 redigert 24.03.2021 8:08

Parat hadde totalt tre medlemmer i streik, alle i den private omsorgsbedriften Stendi. Parat forhandlet også på vegne av Parats søsterforbund Delta. Da Delta meldte at de ville ta ut tre av sine medlemmer i bedriften Ecura Bo- og Habilitering i Ekne i Trøndelag, grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd på grunn av fare for liv og helse. 


Loven om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO, og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med streiken
private barneverns- og omsorgsbedrifter ble debattert i Stortinget denne uka.


Stortingsvedtak om tvungen lønnsnemd er vanligvis en formalitet, men denne gangen avstedkom lovforslaget debatt i stortingssalen.
Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og SV ville nemlig sende saken tilbake til regjeringen for en ny vurdering, fordi de mente Helsetilsynets begrunnelse for å gripe inn med tvungen lønnsnemd var for svak. Flere av representantene var bekymret for en utvanning av streikeretten.

Dette ble tilbakevist av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og arbeids- og sosialkomiteens innstilling – med Høyre, FrP, Venstre og KrF i førersetet – ble vedtatt.


Les også: Tvungen lønnsnemd i barnevern-streiken
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo