Les

Lønnsforhandlinger med Oslo kommune har startet opp

Lønnsforhandlingene mellom YS og Oslo kommune er nå i gang. Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB.
Nå er lønnsforhandlingene mellom YS og Oslo kommune i gang. Nestleder i Parat Oslo kommune, Malin Vestli i Bymiljøetaten, sier Parat krever økt kjøpekraft for sine medlemmer.  
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 27.04.2023 10:00 redigert 27.04.2023 10:22

– På grunn av renteøkning, etterslep fra tidligere forhandlinger og nå ekstremt høy prisstigning på varer og tjenester alle er avhengig av, krever vi økt kjøpekraft for våre medlemmer i Oslo kommune, sier Vestli. 

Økt kjøpekraft er det samme som reallønnsvekst. Det betyr at lønnsøkningen må være høyere enn prisøkningen her i landet slik at kjøpekraften øker.

Vestli presiserer at prisstigningen er lik for alle, men kjennes mest på kroppen fra de med lavest lønn.
– For oss er det viktig at Oslo kommune viser at de tar de utfordringene de ansatte har, på alvor og ikke kun nevner dem i festtaler, sier Vestli. 

Krever ekstra løft i offentlig sektor

Sektoransvarlig for Oslo kommune i Parat, Bjørn-Are Sæther, sier Parat er opptatt av et løft for ansatte i offentlig sektor, å sikre at lønnsøkningen skjer sentralt og å tette lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

– Vi ønsker et ekstra løft i offentlig sektor grunnet lavere lønnsøkning der sammenlignet med industrien og store deler av privat sektor. Vi krever også at mesteparten av lønnen fordeles sentralt der det er aktuelt, sier Sæther.  

I tillegg krever Parat at den økonomiske rammen i hovedsak skal benyttes til generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalens minstelønnssatser, lønnstillegg som minsker lønnsforskjellene mellom kjønnene og en lønnspolitikk som gjør at kompetanse lønner seg.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo