Les

Lønnsforhandlinger i gang for ansatte i kirken

– Vi mener at mesteparten av lønnen skal fastsettes i sentrale forhandlinger og at alle må sikres et generelt lønnstillegg, sier Bjørn-Are Sæther.
Forhandlingene mellom Parat og KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) startet tirsdag.
Av Vetle Daler Publisert dato 27.09.2022 14:40 redigert 27.09.2022 17:45
Parats forhandlingsleder Bjørn-Are Sæther sier Parat er opptatt av at medlemmene skal ha tilnærmet samme lønnsutvikling som i sammenlignbare tariffområder.
– Vi mener at mesteparten av lønnen skal fastsettes i sentrale forhandlinger og at alle må sikres et generelt lønnstillegg, sier han.

Forhandlingene skal etter planen være sluttført i siste del av oktober. Hvis partene ikke blir enige i forhandlinger, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo