Les

Lønnsforhandlingene fortsetter i Den norske kirke

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fortsetter denne uken. Mandag 24. oktober var i utgangspunktet siste forhandlingsdag, men det var fra starten lagt inn mulighet for en ekstra forhandlingsdag fredag 28. oktober. Denne har partene valgt å benytte seg av.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 25.10.2022 9:50 redigert 25.10.2022 12:23
Oppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles hele tariffavtalen. Hovedoppgjøret kan derfor i tillegg til lønnsregulering omfatte alle bestemmelser i tariffavtalen eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.

Partene som omfattes av tarifforhandlingene er alle ansatte i Den norske kirke. Både betingelser for ansatte i bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd er til forhandling.
– Vi velger å benytte oss av denne muligheten med sikte på å komme i mål. Vårt ønske er å finne en løsning gjennom forhandlinger, sier partene i en felles uttalelse.

Avtalen som forhandles ser på bestemmelser om grunnlønn, lønnsinnplassering, ansiennitet, pensjon, permisjonsrettigheter, ferie, lokale lønnsforhandlinger, lederlønn, tilleggslønn, overtid og stedfortredertjeneste.

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo