Les

Lønn vokste med 6,4 prosent i tredje kvartal

Tall for tredje kvartal viser en lønnsvekst på 6,4 prosent. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn var 51.700 kroner, opp fra 48.610 kroner fra samme periode i fjor.
Av NTB Publisert dato 09.11.2023 10:50

– Mye tyder på at mange har fått årets oppgjør tidligere enn normalt, som bidrar til en sterk lønnsvekst sammenlignet med fjoråret, da mange oppgjør kom sent. Samtidig er det flere av oppgjørene som ikke er med i statistikken for 3. kvartal, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lønnsveksten for de to første kvartalene steg også fra de tilsvarende kvartalene i 2022, med henholdsvis 4,4 prosent og 5,2 prosent.

Lønnen steg mest i den kommunale sektoren, der den avtalte månedslønnen økte med 3270 kroner, som betyr en lønnsvekst på 7,4 prosent.

Antall lønnstakere har steget med 1 prosentpoeng fra tredje kvartal i 2022. Totalt var det 2,83 millioner som mottok lønn i Norge.

Tall for fjerde kvartal publiseres 5. februar, og Køber forventer at de vil ha bedre oversikt over årets lønnsoppgjør da.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup