Les

Lokale forhandlinger i havn i Boots

Lokale lønnsforhandlinger er sluttført i Boots apotek. Resultatet ble 0,75 prosent til alle, som kommer i tillegg til det som ble framforhandlet i det sentrale lønnsoppgjøret. 
Av Vetle Daler 07.06.2019 11:05
I det sentrale lønnsoppgjøret fikk alle et generelt tillegg på 2,50 pr time, pluss 2 kroner i lavtlønnstillegg. Til sammen 4,50 kroner. Det lokale tillegget kommer på toppen av dette.

Tillegget gis med virkning fra 1. april 2019, og etterbetalingen skjer senest ved lønnskjøringen i august.

Se protokollen her
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo