Les

Likelønn høyt på agendaen på internasjonal konferanse

NÅ ER DET HENNES TUR: På den internasjonale konferansen for fagforeninger i Melbourne denne uken, står kvinners rettigheter til likelønn og likebehandling sentralt. Foto: GettyImages.
Parats leder, Unn Kristin Olsen, deltar på den internasjonale konferansen for arbeidstakerorganisasjoner, ITUC, i Melbourne, Australia denne uken. Onsdag ble World Women’s Conference avholdt. Her var temaet likelønn og likestilling både på og utenfor arbeidsplassen. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 17.11.2022 9:50 redigert 23.11.2022 8:00

Torsdag markeres likelønnsdagen i Norge. Dagen symboliserer at menn i gjennomsnitt har tjent det kvinner vil tjene i løpet av hele året denne datoen. Forskjellene i inntekt skyldes først og fremst at høyt utdannede kvinner i Norge, arbeider i andre yrker og sektorer enn menn, hvor lønnsnivået ligger lavere.

En sammensatt problemstilling

Likevel er det store forskjeller i inntekt mellom kvinner og menn internasjonalt, noe leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener det er på høy tid å endre. Samtaler med andre kvinnelige ledere i arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt, har gitt viktige perspektiver på utfordringene vi står overfor i arbeidet med å sikre likelønn og likestilling for kvinner i arbeidslivet.

– Det er viktig med en dag dedikert til en egen kvinnekonferanse, hvor kvinner som er engasjert i fagforeningsarbeid verden over kan treffes for å dele historier og lære av hverandre, sier Olsen.

Unn Kristin Olsen - Leder i Parat

 MÅ SIKRE ØKONOMISK TRYGGHET: Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener tiden er overmoden for å bedre kvinners likestilling og lønnssituasjon.

Hun mener samtidig at likestilling og likbehandling av kvinner har blitt negativt påvirket under pandemien verden nå kommer til hektene fra.

– Pandemien har satt likestilling og likebehandling for kvinner i arbeidslivet tilbake. Mange kvinner mistet jobben sin og dermed grunnlaget for å forsørge familien sin. Jevnt over hele verden, tjener kvinner mindre enn menn, sier Olsen.

Må sikre økonomisk trygghet

Paratlederen er klar på at det er økonomisk trygghet som gir kvinner frihet. Derfor mener hun det er positivt at likelønn og kvinners likestilling står høyt på agendaen denne dagen.

– Økonomisk trygghet gir kvinner frihet, så likelønn er et riktig fokus å ha fremover. Det er håp, for internasjonal fagbevegelse har satt omsorgsøkonomi på dagsorden. Dette er viktig for å tilrettelegge for at flere kvinner kan delta i arbeidslivet, sier Olsen.

Vil se flere kvinner i lederstillinger

Et annet viktig punkt under kvinnekonferansen, var tiltak for å se flere kvinner i ledende stillinger innenfor organisasjoner. Olsen sier dette resultatet ikke kommer av seg selv, og at det må jobbes aktivt med å få frem kvinner til ledende posisjoner.

– Vi må bli flinkere til å synliggjøre kvinner i ledende posisjoner, men også være bevisst på dette i rekrutteringsprosesser, sier Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup