Les

Legemiddelverket sier nei til legemiddelreklame

Hope mener det er gode argumenter for å gi apotekteknikerne tilgang på legemiddelreklame. Foto: Vetle Daler.
Apotekforeningen og Farmasiforbundet mener apotekteknikere bør få tilgang på
reklame for reseptpliktige legemidler. Legemiddelverket sier nei til apotekteknikere, men ja til optikere, tannpleiere, radiografer og kliniske ernæringsfysiologer.
 
Av Trygve Bergsland 06.03.2019 11:21
I en artikkel på Dagens Medisin reagerer leder i Farmasiforbundet, Irene Hope, sterkt på Legemiddelverkets forslag i et høringsnotat.

Farmasiforbundet får støtte
Hope mener det er gode argumenter for å gi apotekteknikerne tilgang på legemiddelreklame.
– Vi som er apotekteknikere jobber i team med farmasøytene som i dag har tilgang på legemiddelreklame. I likhet med farmasøytene møter vi kunder og pasienter i apotek, der vi gir råd og veiledning i bruk av legemidler. Det er derfor naturlig og viktig at vi er oppdatert og får påfyll av kompetanse om nye legemidler. Samtidig ønsker vi informasjon om ny forskning knyttet til eksisterende legemidler, sier Hope til dagensmedisin.no.

Apotekforeningen har også kommet på banen for å tale apotekteknikernes sak. 
– Apotekteknikere har en klar faglig interesse og en relevant utdannelse for å motta legemiddelreklame. Apotektekniker er godkjent helsepersonell etter helsepersonelloven. Apotekteknikere jobber i apotek og utleverer legemidler til pasientene. Selv om farmasøyt kontrollerer før reseptpliktige legemidler utleveres, er det ofte apotekteknikeren som gir
pasienten informasjon i forbindelse med utlevering, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

Hele saken kan du lese på dagensmedisin.no (betalingsmur)

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo