Les

Ledigheten ned til 3,5 prosent

I mars utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember. Sist den sesongjusterte ledigheten var 3,5 prosent var i juni 2014.
Av Trygve Bergsland 23.05.2019 9:03
Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 98 000 arbeidsledige i mars (snitt februar-april), som er 6000 færre enn i desember (snitt november-januar). Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, melder Statistisk sentralbyrå.

Ifølge AKU ble 12 000 flere sysselsatt fra desember til mars, justert for sesongvariasjoner. De siste to årene har antallet sysselsatte steget med 78 000 personer. Sysselsettingsprosenten har i samme periode økte fra 66,7 til 67,8 prosent.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. NAVs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller NAV antall registrerte ledige. 

I mai var 79 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tall ligger som regel klart høyere fordi SSBs undersøkelse også omfatter folk som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.
 
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com