Les

Lederkonferanse blir digital

Parat flytter årets lederkonferanse til digitale plattformer, og vil hver fredag i september tilby nettbaserte foredrag og møter med mål om å belyse ulike sider ved ledelse på norsk. 
Av Helene Husebø Publisert dato 27.08.2020 14:10 redigert 25.01.2021 13:37

Hva skaper god ledelse? Hvordan kan man som leder bidra til samarbeid, involvering og dialog på arbeidsplassen? Og på hvilken måte kan god ledelse best bidra til å fremme de mål som er satt for virksomheten?

Parats digitale lederkonferanse gjennomføres som nettmøter og foredrag hver fredag klokken 14:00 gjennom hele september. Med relevante foredragsholdere og samtalepanel vil vi belyse aktuelle temaer og problemstillinger rundt norsk ledelse. 

Program:

Fredag 4. september klokken 14:00
Arrangør: Norges Politilederlag (NPL) i Parat og Parat politiet

Norges Politilederlag (NPL) og Parat politiet inviterer Justis- og beredskapsminister Monica Mæland til å kommentere Politimeldingen. Deretter blir det panelsamtale med politidirektør Benedicte Bjørnland, statssekretær Thor Kleppen Sættem, NPL-leder Marit Ellingsen og leder i Parat politiet Einar Follesøy Kaldhol om Politimeldingen og ledelse på norsk.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole.

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 11. september klokken 14:00
Arrangør: Parat NAV

Parat NAV inviterer ny NAV-direktør Hans Kristian Holte og NAVs HR-direktør Gunnhild Løkkevold til samtale med Parat NAVs hovedtillitsvalgt Agathe Osland Hellesen.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole.

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 18. september klokken 14:00
Arrangør: Parat
Advokat, tidligere næringslivsleder og politiker John G. Bernander snakker om sine erfaringer som leder og om å samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner. 

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 25. september klokken 14:00
Arrangør: Parat
Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Sigurd Øyvind Kambestad tar opp GDPR i ledersammenheng. Hva er egentlig leders oppgave når det gjelder personvern? 

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup