Les

Lederkonferanse blir digital

Parat flytter årets lederkonferanse til digitale plattformer, og vil hver fredag i september tilby nettbaserte foredrag og møter med mål om å belyse ulike sider ved ledelse på norsk. 
Av Helene Husebø 28.08.2020 11:03

Hva skaper god ledelse? Hvordan kan man som leder bidra til samarbeid, involvering og dialog på arbeidsplassen? Og på hvilken måte kan god ledelse best bidra til å fremme de mål som er satt for virksomheten?

Parats digitale lederkonferanse gjennomføres som nettmøter og foredrag hver fredag klokken 14:00 gjennom hele september. Med relevante foredragsholdere og samtalepanel vil vi belyse aktuelle temaer og problemstillinger rundt norsk ledelse. 

Program:

Fredag 4. september klokken 14:00
Arrangør: Norges Politilederlag (NPL) i Parat og Parat politiet

Norges Politilederlag (NPL) og Parat politiet inviterer Justis- og beredskapsminister Monica Mæland til å kommentere Politimeldingen. Deretter blir det panelsamtale med politidirektør Benedicte Bjørnland, statssekretær Thor Kleppen Sættem, NPL-leder Marit Ellingsen og leder i Parat politiet Einar Follesøy Kaldhol om Politimeldingen og ledelse på norsk.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole.

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 11. september klokken 14:00
Arrangør: Parat NAV

Parat NAV inviterer ny NAV-direktør Hans Kristian Holte og NAVs HR-direktør Gunnhild Løkkevold til samtale med Parat NAVs hovedtillitsvalgt Agathe Osland Hellesen.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole.

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 18. september klokken 14:00
Arrangør: Parat
Advokat, tidligere næringslivsleder og politiker John G. Bernander snakker om sine erfaringer som leder og om å samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner. 

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet

Fredag 25. september klokken 14:00
Arrangør: Parat
Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Sigurd Øyvind Kambestad tar opp GDPR i ledersammenheng. Hva er egentlig leders oppgave når det gjelder personvern? 

Se streamingen på Parat24 eller på Facebook-arrangementet
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo