Les

Ledelse og partssamarbeid på Paratkonferanse

Konferansier, Wenche Bjørngaard, organisasjonssekretær i NPL ønsker foredragsholdere velkommen til Parats lederkonferanse 2023. Foto: Ulrik Øen Johnsen.

Torsdag startet Parats lederkonferanse 2023. Konferansen går over to dager, og samler medlemmer og tillitsvalgte i lederstillinger. Programmet består av en rekke foredrag og samtaler om utfordringer og muligheter lederskap og partssamarbeid gir i en uforutsigbar tid.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 07.09.2023 12:20 redigert 07.09.2023 15:16

Parats leder Unn Kristin Olsen åpnet konferansen. Hun sier at ledere er et satsningsområde for Parat, fordi samspillet mellom ledere, ansatte, og tillitsvalgte, er det som sikrer gode arbeidsforhold. Paratlederen understreker særlig hvor viktig tillitsvalgtrollen er i norsk arbeidsliv.

– Våre tillitsvalgte er de viktigste for å sikre et godt arbeidsliv, og sikre at partssamarbeidet står sterkt, sier Olsen, som avsluttet sitt innlegg med å gi en applaus til tillitsvalgte.

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, vektla lederrollen og fokuserte i sitt åpningsinnlegg på samarbeidet mellom ansatte og ledere for å lykkes. Ravlo mener det er avgjørende at ledere inkluderer tillitsvalgte og medarbeider som en utvidelse av lederrollen.

– Det er det gode samspillet mellom lederne og de ansatte som gjør at vi lykkes. Når de snakker sammen, og lærer av hverandre, sier Ravlo.

En uforutsigbar tid

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, snakket i sitt innlegg om den urolige tiden i Europa og globalt, etter at Russland gikk til krig i Ukraina. Skjæggerud peker på at partssamarbeidet aldri har vært viktigere, særlig i uforutsigbare tider. 

– Det er nå, når vi ser at krigen i Ukraina, og alt den bringer med seg ser ut til å bli langvarig, at vi også ser viktigheten av samholdet i samfunnet vårt. Da er partssamarbeidet avgjørende, for å sikre oss når det blir vanskelige tider, sier Skjæggerud.

– Kritikerne har ikke alltid rett

Geir Indrefjord er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og var stedfortreder for justisminister Emilie Enger Mehl, som ikke deltar på konferansen. Indrefjord mener ledere noen ganger må ta upopulære beslutninger. Han sier samtidig kritikere av beslutninger som tas av politiet og politikere ikke alltid har rett.

– Selv om det er kritikk mot beslutninger som tas og det kan være upopulære avgjørelser, har ikke kritikere av disse alltid rett. Grunnen til at noen har kritiske holdninger til politiet, er at politiet gjør en viktig jobb som mange påvirkes av, mener Indrefjord.

Statssekretæren avsluttet sitt innlegg med det han beskrev som en advarsel til politilederne som deltok på konferansen.

– Jeg registrerer at noen politiledere er kritiske til at de blir politisk styrt. Det er greit å være uenig i enkeltsaker. Det er alltid frustrerende å ikke få gjennomslag. Men tanker om at politiet skal stå utenfor folkevalgt styring er farlig. Ledelse handler også om å lytte, og om å lytte til folk, sier Indrefjord.

Tillit i ledelse

Johan Velten er forfatter og bedriftsrådgiver, og er ekspert på ledelse og teamutvikling. Nylig utga Velten boken Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap. Hans innlegg handlet om tillit i samfunnet, og hvordan det smitter over i arbeidslivet. Samtidig mener han at USA er et skrekkeksempel når det kommer til dårlig ledelseslitteratur, og dårlig lederkultur.

– Norden er verdens mest velfungerende samfunn. Vi importerer ledelseslitteraturen vår fra USA, der er fokuset på at det er lederen selv som er den fantastiske personen. Lederne i USA tjener milliarder av kroner. Forskere i USA arbeider i et samfunn som ikke kan overføres til det norske. Derfor er ledelseslitteraturen også misvisende, mener Velten.

Velten mener den nordiske modellen for ledelse og samfunn er den beste i verden. Han peker på at den høye graden av tillit er dens sterkeste kort, men at modellen også er avhengig av ansvar hos den enkelte.

– Vi burde operere med uttrykket tillits- og ansvarsbasert samfunn. Ikke bare tillitsbasert samfunn. Samfunnsmodellen her er driveren for teknologiutviklingen. Velferdsstatens sikkerhetsnett, og trepartssamarbeidet er grunnoppskriften på dette velfungerende samfunnet, sier Velten.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo