Les

Langt færre står utenfor arbeidslivet

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Foto: NAV.
Det er stor nedgang i antall arbeidstakere som står utenfor arbeidslivet og i løpet av 2021 ble antallet redusert med ytterligere 31.000. Det er den største nedgangen siden NAV begynte beregningene i 2017.
Av NTB Publisert dato 15.08.2022 8:35 redigert 15.08.2022 12:42
I løpet av fjoråret ble antall personer mellom 20 og 66 år utenfor arbeidslivet eller utdanning redusert fra 692.000 til 661.000.
– Vi synes det er en veldig god utvikling og forventer at antallet i utenforskap går videre nedover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i NAV til NTB.

– Skrikende behov
Ifølge SSB er veksten i sysselsettingen den høyeste på 25 år. Arbeidsledigheten nå på sitt laveste siden 2008.
– Det er et skrikende behov for arbeidskraft, og dette er en mulighet for å bruke folk som står utenfor. Det er gode ressurser som vil inn på arbeidsmarkedet, men som har en litt høyere terskel, sier Holte.

Nedgangen i personer i utenforskap er den høyeste siden NAV begynte beregningene i 2017.
– Antallet har normalt ligget på 700.000. Nå er vi nede i 661.000, sier Holte.

Høy prisvekst
Av de 661.000 i utenforskap fikk 63 prosent ytelser fra NAV – i stor grad uføretrygd. De resterende 37 prosentene hadde ingen inntektssikring fra NAV og blir forsørget på annet vis.
– For eksempel en ungdom som ønsker å komme i arbeid, men som ikke har jobberfaring og ikke har krav på ytelser fra NAV, sier Holte.

Høy prisvekst er et ytterligere påskudd for å skaffe seg arbeid.
– At det lønner seg å stå i jobb er en drivkraft sammen med det meningsfulle ved det å jobbe, sier arbeids- og velferdsdirektøren.
 
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo