Les

Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Parat vil jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det besluttet Parats landsmøte onsdag.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 16.11.2018 7:50
Det var Anneli Nyberg, leder for Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, som under landsmøtet fremmet en resolusjon for å styrke kvinners vern mot vold og trakassering.
– Jeg er glad for at Parats landsmøte så tydelig gav sin tilslutning til arbeidet mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier hun.

Nyberg sier at som ansatt i flybransjen og med styreverv i den internasjonale transportføderasjonen (ITF) har hun alt for ofte hørt vonde historier fra virkeligheten.
– Nettopp derfor har det vært viktig for likestillings- og mangfoldsutvalget å forplikte hele Parat dette arbeidet, og for å få fortgang i arbeidet med en ny ILO-konvensjon som kan sette en internasjonal standard for vern mot trakassering, sier hun.

Etter initiativ fra Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, har Parats landsmøte vedtatt følgende uttalelse:

"Kvinner og jenter over hele verden blir utsatt for kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Parat mener det trengs en ny ILO-konvensjon for å sette en internasjonal standard for vern mot trakassering.

Det er et globalt problem at mange, særlig kvinner og jenter, blir utsatt for seksuell trakassering, vold og overgrep på jobb. Likevel mangler mange land lover som beskytter mot dette, og vi må styrke den internasjonale lovgivningen på området.

Parat mener det trengs politiske løsninger på både nasjonalt og internasjonalt nivå, og støtter arbeidet med å få på plass en ILO-konvensjon som skal bekjempe trakassering i arbeidslivet. Alle kvinner har krav til et trygt arbeidsliv.

Parat vil derfor jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en tydelig konvensjon som flest mulig land slutter seg til". 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo