Les

Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Parat vil jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det besluttet Parats landsmøte onsdag.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 16.11.2018 7:50
Det var Anneli Nyberg, leder for Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, som under landsmøtet fremmet en resolusjon for å styrke kvinners vern mot vold og trakassering.
– Jeg er glad for at Parats landsmøte så tydelig gav sin tilslutning til arbeidet mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier hun.

Nyberg sier at som ansatt i flybransjen og med styreverv i den internasjonale transportføderasjonen (ITF) har hun alt for ofte hørt vonde historier fra virkeligheten.
– Nettopp derfor har det vært viktig for likestillings- og mangfoldsutvalget å forplikte hele Parat dette arbeidet, og for å få fortgang i arbeidet med en ny ILO-konvensjon som kan sette en internasjonal standard for vern mot trakassering, sier hun.

Etter initiativ fra Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, har Parats landsmøte vedtatt følgende uttalelse:

"Kvinner og jenter over hele verden blir utsatt for kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Parat mener det trengs en ny ILO-konvensjon for å sette en internasjonal standard for vern mot trakassering.

Det er et globalt problem at mange, særlig kvinner og jenter, blir utsatt for seksuell trakassering, vold og overgrep på jobb. Likevel mangler mange land lover som beskytter mot dette, og vi må styrke den internasjonale lovgivningen på området.

Parat mener det trengs politiske løsninger på både nasjonalt og internasjonalt nivå, og støtter arbeidet med å få på plass en ILO-konvensjon som skal bekjempe trakassering i arbeidslivet. Alle kvinner har krav til et trygt arbeidsliv.

Parat vil derfor jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en tydelig konvensjon som flest mulig land slutter seg til". 
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten