Les

Landsmøtet: Parat fremmer god hverdagsledelse

NPL-leder Geir Krogh. Foto: Trygve Bergsland
Parat vil jobbe for talentutvikling, rekruttering og videreutvikling av ledere på alle nivå og fagområder. Det vedtok Parats landsmøte torsdag.
Av Vetle Daler 15.11.2018 15:26

Det var leder i Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, som presenterte resolusjonen på Parats landsmøte.

– Da vi kom inn i Parat oppdaget vi at det også var mange ledermedlemmer i de andre medlemsgruppene. Derfor der det viktig at Parat fokuserer på ledelse og lederes lønns- og arbeidsvilkår. 
Denne resolusjonen viser at Parat tar lederes utfordringer på alvor og at dette er den rette fagorganisasjonen for ledere på alle nivå og fagområder, sier Geir Krogh til Parat24.

Parats landsmøte vedtok følgende resolusjon:

"Parat er en fagorganisasjon med fokus på ledelse og lederutvikling. Vi er opptatt av å sette standarder for god ledelse, som fremmer mangfold og balanserer fokuset mellom resultater og personalforvaltning.

Parat har mange ledere som medlemmer og har høyt fokus på lederes lønn- og arbeidsvilkår. Alle skal ha like muligheter til å bli ledere. Sammen med arbeidsgiver vil vi derfor jobbe for tiltak som stimulerer til talentutvikling, sikrer bred rekruttering og videreutvikling av ledere på alle nivå og fagområder.

Parat vil bidra aktivt med opplæring av egne ledermedlemmer i lov og avtaleverk og utvikling av ledernettverk på tvers av organisasjonene. God hverdagsledelse er vesentlig for utvikling av et godt og helsefremmende arbeidsliv. Vi vil jobbe for en åpenhetskultur hvor det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold og hvor konflikter håndteres på lavest mulig nivå. Samtidig må arbeidsplassene ha varslingsrutiner som sikrer god ivaretagelse av både varsleren og den det varsles på".

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com