Les

Kurses sammen

Både tillitsvalgte og ledelse er fornøyd med å ha gjennomgått felles opplæring Foto: privat
Hvorfor ikke la ledelsen og tillitsvalgte få felles opplæring i hvilke avtaler og regler som regler. På den måten kan samarbeidet på virksomheten bli bedre, tenkte de på Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, NDR.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.05.2022 15:35 redigert 12.05.2022 10:13

Derfor kontaktet de Parat, og Parats advokat Annbjørg Nærdal laget og gjennomførte et to-dagers seminar, hvor samarbeidsbestemmelsene og hvordan en skal jobbe for å få et godt samarbeid i virksomheten sto i fokus.

Hele ledergruppen og alle tillitsvalgte med vararepresentanter deltok. Det ble 14 deltakere hvor det var like mange fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hadde lugget litt
Gry Kleven er tillitsvalgt for Parats medlemmer i NDR. Hun forteller at det var samarbeidsutvalget som tok initiativ til å gjennomføre felles opplæring.
– Vi har hatt noen år hvor samarbeidet har lugget litt, det synes både arbeidsgiversiden og vi var uheldig, og begge sider ønsker å forbedre samarbeidet, sier Kleven.

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har tilbud om mange kurs, men det var et ønske om felles opplæring.
– Jeg hadde en baktanke. Når man har vært i det samme rom og hørt det samme, forplikter det mer. Det gir oss en gjensidig forpliktelse til å følge og tolke regelverket, sier den Parat-tillitsvalgte.

Har gitt resultater
Gry Kleven sier at de allerede nå merker at samarbeidet er bedre.
– Vi hadde Samarbeidsutvalgsmøte i går, og allerede nå har vi tatt tak i ting vi ikke har tatt tak i før. Vi Vi har ventet med å starte revidering både lokal lønnspolitikk og tilpasningsavtalen til den felles opplæring var gjennomført, sier Kleven.

Hun mener at begge sider merket at de nå har lest avtaleverket både gjennom arbeidsgivers og arbeidstakers briller. Kleven berømmer Parats advokat for å legge vekt på både begge parters behov.

Direktøren: Samarbeid viktig for utvikling
Bjørgvin Thorsteinsson er direktør ved NDR, og var en av deltakerne på samarbeidsseminaret.  Også han er veldig fornøyd med opplæringen.
– Vi var heldige som fikk Annbjørg Nærdal med oss. Kluet er at ledelsen og tillitsvalgte gikk gjennom bestemmelsene sammen. På den måten fikk vi en konstruktiv dialog om saker begge parter må forholde seg til, sier Thorsteinsson.

Han beskriver dagen som konstruktiv og et fint fundament for et enda bedre samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse.

De tillitsvalgte må med
I følge direktørene er det viktig å ha med de tillitsvalgte når en skal utvikle og fornye bedriften.
– Min erfaring er at når de er med på lag og inkluderes blir resultatet, eierskapet og forankringen bedre, sier Thorsteinsson.

Han poengterer at de tillitsvalgte er mennesker med gode hoder, som har blitt valgt og påtatt seg et ansvar.
– Jeg erfarer at de tillitsvalgte er veldig ansvarsfulle, sier Bjørgvin Thorsteinsson, og understreker at det er viktig med åpenhet og ærlighet når vi forhandler.

Om Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, NDR, er en statlig etat som ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen.  I dag er det om lag 70 ansatte i NDR som har ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. Her finner rundt 30 håndverkere som stenhuggere, gipsmakere, blyglassarbeidere som jobber med å sette i stand nasjonalhelligdommen etter gamle håndverksmodeller.

 

Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo