Les

Kunstig intelligens – fare eller fremgang?

Kunstig intelligens brukes til å påvirke store og små beslutninger i våre liv. Kan dette bety en fare eller fremgang for likestilling.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 29.10.2020 8:45 redigert 02.11.2020 8:24
Alt fra hvilken Netflix-serie du velger å se til hvordan du får innvilget lån, om du blir innkalt til jobbintervju eller om du får innvilget en søknad av NAV, påvirkes av kunstig intelligens.

Torsdag avholder Likestillings- og diskrimineringsombudet sin årskonferanse.  Likestillingsombudets oppgave er å fremme likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder. Her byr den teknologiske utviklingen på mange muligheter, men også noen store utfordringer.


Program:
Tid: 29. oktober 2020, 09:30 - 15:15

Innledning

09:30 - 09:40     Velkommen
ved Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

09:40 - 09:50     Åpningstale
ved Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09:50 - 10:10     Kick off
ved Inga Strümke, nestleder i NORDE og KI-forsker hos Simula, og Lars Erlend Leganger, direktør PwC Norge

Del 1 - Hva er problemet med kunstig intelligens?

10:10-10:20     Hva vet vi om KI og likestilling? Presentasjon av ny kunnskapsoversikt
ved Trine Rogg Korsvik og Marie Hulthin, Kilden kjønnsforskning.no

10:20 - 10:35     Rettstilstanden
ved Dag Wiese Schartum, leder for senter for rettsinformatikk, UiO

10:35 - 10.50 Kaffepause

10:55 - 11:10     Tilsyn med algoritmene
ved Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

11:10 - 11:30     Kunstig intelligens og etiske utfordringer
ved Christiane Vejlø, trendanalytiker og foredragsholder (via stream)

11:30 - 11:45     Samtale

11:45 - 12:15     Lunsj

Del 2 - Hvordan blir teknologien tatt i bruk?

12:20 - 12:40     Politiet og domstolene 
ved Mareile Kaufmann, forsker, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

12:40 - 12:55     Kunstig intelligens i politiet
ved Sigve Røger, avsnittsleder Seksjon for Digitalt Politiarbeid, Oslo Politidistrikt

12:55 - 13:10     Helsesektoren
ved Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

13:10 - 13:25     Kaffepause

13:25 - 13:45     Offentlig forvaltning
ved Cathrine Phil Lyngstad, fagansvarlig for KI i NAV

13:45- 14:05     Arbeidsliv og rekruttering
ved Espen Skorstad, Chief Commercial Officer Europe, AON

14:10 - 14:30     Samtale

Del 3 - Hvordan ser fremtiden ut?

14:30 - 14:45    Hemmeligheten med å få AI til å bane vei for likestillingen
ved Morten Goodwin, nestleder, Centre for Artificial Intelligence Research

14:45 - 15:00     "She Board" KI som et likestillingsverktøy
ved Plan Norge

15:00 - 15:15     Avslutningssamtale
med kulturminister Abid Raja, likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og ordstyrer Inga Strümke

 Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo