Les

KS-oppgjøret: Krever mer enn frontfaget

YS' forhandlingsdelegasjon i KS-oppgjøret Foto: Anne Lise Mørch von der Fehr
Det er innspurt i lønnsforhandlingene for kommunene, og YS kommune har i dag levert konkrete pengekrav til KS.  
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 27.04.2022 14:15 redigert 29.04.2022 13:51

– Vi krever at våre medlemmer får en betydelig reallønnsøkning og at vi får en ramme som er høyere enn det som ble gitt i frontfaget, sier leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Ruud Torkildsen sier at YS Kommune sine medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester.
– De har vist moderasjon og dugnadsånd i de to siste årene. Resultatet er at de har fått lavere lønnsøkning enn ansatte i privat sektor. Derfor må vi få mer i år, forklarer Thorkildsen.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Årsaken til dette kravet er at det er spesielt stor usikkerhet knyttet til hvor høy prisveksten blir i år.
– Vi mener det er uakseptabelt at arbeidstakerne i år igjen må ta risikoen hvis prisveksten løper løpsk, forklarer Thorkildsen.

YS Kommune har i tillegg disse kravene i årets forhandlinger:
-          Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
-          Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
-          Rett kompetanse på rett plass, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
-          Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

YS Kommune består i tillegg til Parat av Delta, Skolelederforbundet, STAFO og Yrkestrafikkforbundet, og  organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor:
Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell. 

 

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo