Les

Krogh går av som leder i NPL

Landsstyret er orientert om valgkomiteens innstilling. Bak fra venstre: Trond Øren, leder av valgkomiteen, John Magne Aas, Frank Gran, Karl Jonny Holand-Nilsen. Foran fra venstre: Geir Krogh, Marit Ellingsen og Rune Halvorsen. Foto: Trygve Bergsland.
Geir Krogh, tar ikke gjenvalg på Norges Politilederlags (NPL) representantskapsmøte som avholdes i mars 2019. Valgkomiteen og valgkomiteens leder, Trond Øren, foreslår at Marit Ellingsen (50) overtar etter Krogh.
Av Trygve Bergsland 05.12.2018 10:43
Landsstyret ble tirsdag orientert om nominasjonskomiteens innstilling til nytt styre.
– Krogh har vært leder av forbundet siden 2016 og gjort en formidabel innsats for medlemmene i denne perioden. Når han nå selv ikke ønsker gjenvalg er jeg glad for å kunne presentere Marit Ellingsen som kandidat til ledervervet og at hun har sagt seg villig til å stille til valg som ny leder, sier Øren. 

Valg i mars 2019
Geir Krogh har vært sentralt tillitsvalgt for Norges Politilederlag siden 2013 og leder fra 2016. Han kom fra politistasjonssjefstilling i Follo og planlegger å komme tilbake til Øst politidistrikt etter valget i mars.
– Det har vært seks fantastiske år som sentralt tillitsvalgt, men nå er det på tide å slippe andre til. Jeg gleder meg nå til å komme tilbake til politidistriktet og bidra til gjennomføringen av politireformen, sier Krogh.

Ellingsen var valgt inn som representant i valgkomiteen, men gikk ut av valgkomiteen da de øvrige medlemmene ønsket å innstille henne som ny leder av Norges Politilederlag. Landsstyret har nå invitert Ellingsen til å være med i arbeidet med handlingsprogrammet.
– Frem til representantskapsmøte i mars 2019 ønsker styret i Norges Politilederlag å planlegge endringene. I samarbeid med Parat politiet vil vi tilby Ellingsen 50 prosent frikjøp allerede fra januar, dette slik at vi får kontinuitet i forbundets arbeid, sier Krogh.

Ellingsen er til daglig seksjonsleder i stab for HR og HMS i Sør-Vest politidistrikt. I tillegg er hun lokallagsleder i Norges Politilederlag Sør-Vest. Marit Ellingsen er politiutdannet, tidligere lensmann i Karmøy og har bred bakgrunn fra ulike fagområder i politiet.
– For meg er det viktig å understreke at det er representantskapsmøtet i mars som skal velge ny leder. Samtidig er jeg glad for nominasjonskomiteens innstilling og ser frem til å jobbe sammen med Krogh og bli enda bedre kjent med organisasjonen i tiden frem til valget i mars, sier Ellingsen.
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com