Les

Kritiserer Øst politidistrikt

Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat

Statsadvokaten i Oslo kritiserer Øst politidistrikt etter omorganisering i en tilsynsrapport. Her kommer det frem at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket. Norges Politilederlag i Parat støtter statsadvokatens analyse.

Av Arve Sigmundstad 14.06.2018 12:04

Siden politiets store omorganisering har det store politidistriktet Øst slitt med at stadig flere saker blir liggende ubehandlet i systemet. Juristene som jobber med seksuallovbrudd og vold mot barn har i gjennomsnitt 95 saker liggende på vent, melder NRK. Ingen av de 150 voldtektssakene som finnes registrert i systemet er behandlet innen tidsfristen.

Politidistriktet, som dekker hele Østfold, Follo og Romerike, er det nest største i Norge etter Oslo. Nå sier førstestatsadvokat Olav Helge Thue at han mener selve omorganiseringen har en del av skylden for at svært mange saker ikke er blitt etterforsket.

– Mye politiressurser har gått bort til å jobbe med selve reformen, både direkte og indirekte. Men vi mener likevel at reformen var nødvendig. Når dette har gått seg til, så får vi et bedre politi, sier Thue til NTB.

Rapporten peker også på at juristene som sitter med arbeidsbyrden blir frustrert og søker seg bort, noe som igjen forsterker problemene. En annen konsekvens er at tiltalte i straffesaker får strafferabatt fordi etterforskningen strekker ut i tid.

Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat sier han støtter statsadvokatens analyse.

Reformen har kostet på mange måter, både i form av ressurslekkasjer til ulike prosjekt og i rene omstillingskostnader. Det vil ta tid før organisasjonen setter seg og resultatene kommer. Og vi er helt avhengig av at politiet fortsatt tilføres nok ressurser for å kunne rekruttere inn gode etterforskere, spesialister og påtalejurister, sier han til Parat24.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke enig i de konklusjonene som statsadvokatembetet peker på. Han viser til en økning på hele 400 prosent i saker om overgrep mot barn og unge og at det er en av årsakene til at saker blir liggende.

– At det er restanser, og at det er områder som ikke går like raskt som tidligere, det ser vi, men vi må også se på det som blir gjort langt bedre enn tidligere, sier Humlegård til NTB.

Tillitsvalgt for de om lag 100 politijuristene i distriktet, Johan Strand Moldestad, deler imidlertid statsadvokatembetets bekymring. Han sier endringer er påkrevet og at de må komme fort.

– Seks av rundt 100 har sagt opp jobbene sine de siste månedene. Om dette fortsetter blir det ikke mange erfarne politijurister igjen. Og det er grunn til å stille spørsmål om politireformen har ført til økt byråkrati, sier Moldestad.

Krogh sier det har vært en lang interimperiode i Øst politidistrikt med bl.a. mange midlertidige ledere på ulike nivå.

Vi må aksepterer at dette har ført til konsekvenser både i produksjonen og i rekruttering og utvikling av etterforskere og påtalejurister. Selv om det nå er nye ledere på plass på de fleste områder vil det ta tid før organisasjonen fungerer optimalt. Forskning på store offentlige reformer viser at det vil ta mellom tre til fem år før organisasjonen fungere igjen å samme nivå som før, sier forbundslederen.

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo