Les

Kravet i trygdeoppgjøret er overlevert

Mye tyder på at det kan bli et historisk godt trygdeoppgjør i år. YS/Parat, Unio, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, LO, Akademikerne, Forsvarets seniorforbund, Senior Norge og Landslaget for offentlige pensjonister har nå overleverte kravet i til arbeidsministeren.
Av Trygve Bergsland/NTB Publisert dato 15.05.2023 16:10
Kravet fra organisasjonene tar utgangspunkt i regjeringens anslag på lønns- og prisveksten for 2023 på henholdsvis 5,25 prosent og 5,4 prosent. I tillegg skal det etter reguleres for lavt anslått lønns- og prisvekst i fjorårets trygdeoppgjør på henholdsvis 0,6 prosent og 2,4 prosent.

Den kraftige etter reguleringen gjør at grunnbeløpet på årsbasis skal økes med 5,88 prosent, alderspensjonene med 6,91 prosent på årsbasis og med 8,53 prosent fra 1. mai.

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet i folketrygden og en rekke pensjoner blir regulert. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Grunnbeløpet fra 1. mai i fjor ble fastsatt til 111.477 kroner.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo