Les

Kraftig økning i antibiotikabruken etter pandemien

Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat. Foto: Vetle Daler
Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss. Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. – Vi har hatt en veldig god trend med lavere antibiotikaforbruk i mange år.  Når man nå ser et økt forbruk i etterkant av pandemien er det en uheldig trend som må følges godt med på, sier Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet i Parat.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 22.11.2022 15:15
Farmasiforbundets leder peker på flere årsaker til at antibiotikabruken øker.
– Spørsmålet er om økt forbruk skyldes overforbruk og dårlig etterlevelse av retningslinjer, eller om det skyldes at det er veldig mye infeksjonssykdommer i omløp, sier hun til Parat24. 

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. 
– Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen, sier hun.

Statistikken viser at antall døgndoser per 1000 personer er 13 prosent høyere enn i fjor, men 7 prosent lavere enn i 2019. I tredje kvartal er bruken i år omtrent den samme som i 2019, og høyere enn i 2018.
– I 2019 økte bruken noe fra året før, mens det i koronaårene 2020 og -21 var en markant reduksjon. I år, når vi er tilbake til mer normal smitte, har vi sett en ganske kraftig økning igjen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde som mål å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent fra 2012 til 2021. Dette målet ble nådd, men nå er bruken på vei opp igjen.
– Målet om 30 prosent reduksjon var i ferd med å nås før pandemien, men det var nok pandemien som gjorde at vi kom helt i mål. Det sier Sigurd Høye som er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og førsteamanuensis ved UiO.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo