Les

Kraftig økning i antibiotikabruken etter pandemien

Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat. Foto: Vetle Daler
Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss. Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. – Vi har hatt en veldig god trend med lavere antibiotikaforbruk i mange år.  Når man nå ser et økt forbruk i etterkant av pandemien er det en uheldig trend som må følges godt med på, sier Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet i Parat.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 22.11.2022 15:15
Farmasiforbundets leder peker på flere årsaker til at antibiotikabruken øker.
– Spørsmålet er om økt forbruk skyldes overforbruk og dårlig etterlevelse av retningslinjer, eller om det skyldes at det er veldig mye infeksjonssykdommer i omløp, sier hun til Parat24. 

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. 
– Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen, sier hun.

Statistikken viser at antall døgndoser per 1000 personer er 13 prosent høyere enn i fjor, men 7 prosent lavere enn i 2019. I tredje kvartal er bruken i år omtrent den samme som i 2019, og høyere enn i 2018.
– I 2019 økte bruken noe fra året før, mens det i koronaårene 2020 og -21 var en markant reduksjon. I år, når vi er tilbake til mer normal smitte, har vi sett en ganske kraftig økning igjen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde som mål å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent fra 2012 til 2021. Dette målet ble nådd, men nå er bruken på vei opp igjen.
– Målet om 30 prosent reduksjon var i ferd med å nås før pandemien, men det var nok pandemien som gjorde at vi kom helt i mål. Det sier Sigurd Høye som er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og førsteamanuensis ved UiO.
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo