Les

Kraftig økning i antall arbeidssøkere hos NAV

Tirsdag er det registrert 194 600 arbeidssøkere hos Nav. Det er 6 000 flere enn i forrige uke. Økningen sees blant annet i sammenheng med skjenkestoppen i Oslo.
Av NTB Publisert dato 17.11.2020 14:50 redigert 17.11.2020 16:11
– Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak, blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

106 700 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 121 500 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 73 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 194 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

4 800 flere permitterte
27 900 av dem som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 32 100 av de delvis ledige. Det er dermed 4 800 flere permitterte enn forrige uke. Antallet permitterte øker mest i Oslo, fulgt av Viken og Vestland.

Det var størst økning den siste uken innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 2 800 og 900 flere permitterte.
– Dette må sees i sammenheng med innføringen av strengere smitteverntiltak, blant annet skjenkestopp, i Oslo, Bergen og enkelte kommuner i Viken, skriver NAV i pressemeldingen.

Flest i Oslo
Oslo er nå fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,6 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 2,6 prosent. Oslo står for over 40 prosent av alle de nye helt og delvis ledige i landet den siste uka.

I forrige uke mottok NAV 12 100 nye søknader om dagpenger. Det er 4 500 flere enn i uke 45, og er det høyeste nivået siden i slutten av april.

– Viser det vi er smertelig klar over
– Tallene viser det vi allerede er smertelig klar over: Arbeidsmarkedet preges av pandemien og smitteverntiltakene. Koronapandemien fortsetter å kreve mye både av ansatte og av bedrifter, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en e-post til NTB.

Han understreker at folk som har krav på dagpenger etter å ha mistet jobben som følge av permitteringer eller oppsigelser, skal få pengene sine.
– NAV er rigget for å ta imot et betydelig høyere antall søknader om dagpenger dersom det blir behov for det. Det er også mulig å fortsette å bruke forskuddsordningen, slik at de som trenger det får penger på konto raskt mens dagpengesøknaden behandles, sier Asheim.
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo