Les

Kraftig økning i antall arbeidssøkere hos NAV

Tirsdag er det registrert 194 600 arbeidssøkere hos Nav. Det er 6 000 flere enn i forrige uke. Økningen sees blant annet i sammenheng med skjenkestoppen i Oslo.
Av NTB Publisert dato 17.11.2020 14:50 redigert 17.11.2020 16:11
– Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak, blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

106 700 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 121 500 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 73 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 194 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

4 800 flere permitterte
27 900 av dem som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 32 100 av de delvis ledige. Det er dermed 4 800 flere permitterte enn forrige uke. Antallet permitterte øker mest i Oslo, fulgt av Viken og Vestland.

Det var størst økning den siste uken innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 2 800 og 900 flere permitterte.
– Dette må sees i sammenheng med innføringen av strengere smitteverntiltak, blant annet skjenkestopp, i Oslo, Bergen og enkelte kommuner i Viken, skriver NAV i pressemeldingen.

Flest i Oslo
Oslo er nå fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,6 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 2,6 prosent. Oslo står for over 40 prosent av alle de nye helt og delvis ledige i landet den siste uka.

I forrige uke mottok NAV 12 100 nye søknader om dagpenger. Det er 4 500 flere enn i uke 45, og er det høyeste nivået siden i slutten av april.

– Viser det vi er smertelig klar over
– Tallene viser det vi allerede er smertelig klar over: Arbeidsmarkedet preges av pandemien og smitteverntiltakene. Koronapandemien fortsetter å kreve mye både av ansatte og av bedrifter, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en e-post til NTB.

Han understreker at folk som har krav på dagpenger etter å ha mistet jobben som følge av permitteringer eller oppsigelser, skal få pengene sine.
– NAV er rigget for å ta imot et betydelig høyere antall søknader om dagpenger dersom det blir behov for det. Det er også mulig å fortsette å bruke forskuddsordningen, slik at de som trenger det får penger på konto raskt mens dagpengesøknaden behandles, sier Asheim.
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten