Les

Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker i fjor

Stadig flere oppsigelsessaker havner i retten Foro: Istock
Tingrettene her i landet fikk inn 1.166 arbeidsrettssaker i fjor, en økning på 16 prosent fra året før.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 02.06.2021 9:20 redigert 02.06.2021 10:47

Det har ikke vært innmeldt flere arbeidsrettssaker årlig siden 2016, da antallet var høyt i kjølvannet av oljekrisen, skriver Finansavisen.

Oppsagte vil ha juridisk bistand
Leder for Parats juridiske avdeling, Anders Lindstrøm, sier at Parat også har merket en økning i antallet oppsigelsessaker.
– Mitt inntrykk er at oppsagte arbeidstakere er mindre villig til å godta en oppsigelse, uten å ha fått juridisk bistand. Dette er hovedårsaken til økningen både i antall forhandlingsmøter og rettslige prosesser, sier Lindstrøm.

Har sammenheng med arbeidsmarkedet
Parat-advokaten mener dette har sammenheng med dagens vanskelige arbeidsmarked.
­– I perioden før pandemien brøt ut, godtok mange oppsigelsen fordi de kunne gå rett over i ny stilling hos en annen arbeidsgiver. Når ikke den muligheten er til stede i like stor grad, ser vi at de aller fleste oppsagte ønsker advokatbistand fra parat i forhandlingsmøte for å få vurdert sakligheten av oppsigelsen, sier Lindstrøm.

De fleste oppsagte får sluttavtale
I følge Lindstrøm ender de fleste oppsigelsessakene med en sluttavtale, men noen ender i rettsvesenet.
– Sluttavtalene innebærer ofte at arbeidstaker får en bedre løsning enn det som var utgangspunktet da oppsigelsen ble gitt, sier Parat-advokaten.

Oslo tingrett fikk flest innmeldte arbeidsrettssaker i 2020, i alt 280. Størst økning var det i Kristiansand, Follo og Asker og Bærum

 
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten