Les

Koronaundersøkelse: Flere har hjemmekontor nå

Hjemmekontor: To år med pandemi har gjort arbeidshverdagen annerledes for mange.
22 prosent av de spurte har hovedsakelig hjemmekontor nå, ifølge Norsk koronamonitor. Det er 10 prosentpoeng flere enn i juni.
Av NTB Publisert dato 26.09.2022 7:40 redigert 26.09.2022 8:47

Gjennom første del av året falt tallet på folk med hjemmekontor jevnt og trutt, fra 42 prosent i januar til 12 prosent i juni.

– Gjennom våren valgte stadig flere å vende tilbake til arbeidsplassen, men høsten ser så langt ikke ut til å følge samme trend, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Dårligere økonomi

I septemberutgaven av undersøkelsen svarer 31 prosent at de har fått dårligere økonomi etter koronapandemien, noe som er hele 10 prosentpoeng over gjennomsnittet under pandemien. Hele 56 prosent av befolkningen tror at den økonomiske situasjonen i Norge blir dårligere den neste måneden. Kun 9 prosent tror den blir bedre, mens 36 prosent tror den forblir uendret.

– Andelen som venter dårligere økonomiske tider, har ikke vært høyere siden nedstengningen i mars 2020. Men koronakrisen er nå nærmest erstattet med en Pandoras eske av kriser, sier Clausen.

Hun slår fast at det er liten tvil om at mange sliter økonomisk med renter, strømregninger og prisstigning. I tillegg kommer krig, klimakrise og andre bekymringer etter en lang pandemi. Andelen som for tiden sier at det totalt sett går dårlig med dem, er nå på sitt høyeste nivå.

Julebordsesongen

Et knapt flertall av befolkningen (51 prosent) sier nå at de kommer til å delta på julebord i år. 30 prosent sier nei til dette, mens 20 prosent svarer «vet ikke». På samme tid i fjor var andelen som satset på julebord 40 prosent, mens det i september 2020 kun var 16 prosent som sa de kom til å delta på julebord.

Nå tror 9 prosent tror at julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen. Dette er en halvering sammenlignet med september i fjor da det lå på 18 prosent – hele 29 prosentpoeng ned fra september 2020 (38 prosent).

Tror på økning

– Utover høsten i fjor og forfjor så vi at stadig flere antok at julen ble koronapreget jo nærmere julen nærmet seg. Men la oss håpe at vi slipper det i år, sier Clausen.

I september tror 31 prosent at antallet nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 27 prosent venter reduksjon, mens resten tror at antallet forblir uendret. Andelen som forventer smitteøkning, er redusert med 8 prosentpoeng siden august.

Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo