Les

Kompetanse i arbeidslivet

Leder av Parat, Unn Kristin Olsen under åpningen av årets regionkonferanse i Region Sør. Foto: Arve Sigmundstad

Tirsdag åpnet høstens runde med regionkonferanser i Parat. Først ut er region Sør, før de andre regionene i Parat står for tur. – De tillitsvalgte er Parats gull, slo Paratleder Unn-Kristin Olsen fast før hun gikk over til å snakke om årets flaggsak – kompetanse i arbeidslivet.

Av Arve Sigmundstad 10.09.2019 14:20

2019 var året da kompetanse i arbeidslivet virkelig ble satt på dagsorden, etter at regjeringen høsten 2018 lanserte sin kompetanseturne under mottoet «Lære hele livet».

– Kompetanse, eller læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidspassene, er flaggsaken vår i 2019. Også hovedorganisasjonen YS vår har kompetanse som et av de viktigste saksfeltene det skal jobbes med i perioden, sier leder i Parat, Unn-Kristin Olsen

Les mer: Parat kompetanse

Olsen sier at Parat vil bidra til at medlemmene får riktig påfyll av kompetanse.
– Skal vi lykkes må vi alle ta et felles ansvar, både myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Dette har vi gode erfaringer med gjennom trepartssamarbeidet, samtidig som også hver enkelt arbeidstaker må ta sin del av ansvaret, sier hun.

Se også: Regionkonferanse Region Nord
Se også:
Regionkonferanse Region Midt
Se også:
Regionkonferanse Region Vest
Se også:
Regionkonferanse Region Øst

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo