Les

Kompetanse i arbeidslivet

Leder av Parat, Unn Kristin Olsen under åpningen av årets regionkonferanse i Region Sør. Foto: Arve Sigmundstad

Tirsdag åpnet høstens runde med regionkonferanser i Parat. Først ut er region Sør, før de andre regionene i Parat står for tur. – De tillitsvalgte er Parats gull, slo Paratleder Unn-Kristin Olsen fast før hun gikk over til å snakke om årets flaggsak – kompetanse i arbeidslivet.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 10.09.2019 14:10

2019 var året da kompetanse i arbeidslivet virkelig ble satt på dagsorden, etter at regjeringen høsten 2018 lanserte sin kompetanseturne under mottoet «Lære hele livet».

– Kompetanse, eller læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidspassene, er flaggsaken vår i 2019. Også hovedorganisasjonen YS vår har kompetanse som et av de viktigste saksfeltene det skal jobbes med i perioden, sier leder i Parat, Unn-Kristin Olsen

Les mer: Parat kompetanse

Olsen sier at Parat vil bidra til at medlemmene får riktig påfyll av kompetanse.
– Skal vi lykkes må vi alle ta et felles ansvar, både myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Dette har vi gode erfaringer med gjennom trepartssamarbeidet, samtidig som også hver enkelt arbeidstaker må ta sin del av ansvaret, sier hun.

Se også: Regionkonferanse Region Nord
Se også:
Regionkonferanse Region Midt
Se også:
Regionkonferanse Region Vest
Se også:
Regionkonferanse Region Øst

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten