Les

Kommuneoppgjøret: Krever økt kjøpekraft

ThsF-leder Anne-Gro Årmo og Parats forhandlingsleder Bjørn-Are Sæther. Foto: Helene Husebø
Tarifforhandlingene mellom Parat og KS (Kommunesektorens organisasjon) startet onsdag. Forhandlingsleder for Parat, Bjørn-Are Sæther, vil sikre økt kjøpekraft for medlemmene. 
Av Helene Husebø Publisert dato 06.04.2022 14:35 redigert 08.04.2022 9:46

Også leder i Tannhelsesekretærenes forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo, er en del av Parats forhandlingsdelegasjon. 

Forhandlingsleder Sæther mener oppgjøret i kommunen ligger an til å bli et svært krevende oppgjør. 
– Det viktigste er å sikre økt kjøpekraft for medlemmene våre i kommunal sektor, sier han. 

Blant de andre kravene er:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling.
  • Styrket rett til heltid.
  • At det ved tilsetting skal avtales tid til egenutvikling/studiepermisjon.
  • Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid. 
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling. 
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere. 

Forhandlingsfristen er 30. april klokken 24:00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling. 

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo