Les

Kommune­oppgjøret: De viktigste resultatene

YS Kommune og KS ble natt til 16. september enige i årets lønnsoppgjør for Parats medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Oppgjøret gjelder ikke Oslo kommune, som har egne forhandlinger.
Av Lill Jacqueline Fischer 17.09.2020 14:34

> Sentrale lønnstillegg, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

> Ny garantilønn, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

Gjennomslag for viktige krav om kompetanse
Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetanse-arbeidet.

Økt satsing på heltid
Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid. Målet er å bidra til flere heltidsstillinger. Det er enighet om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Lokale forhandlinger
Det blir ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Økt lønn for hovedtillitsvalgte
YS Kommune har fått gjennomslag for kravet om økt lønn for hovedtillitsvalgte.
Med virkning fra 1.9.2020 heves minimumsavlønning av tillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr. 445 500,-.

Våre medlemsblader
Video

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo