Les

Kommunekravene overlevert

Bjørn Are Sæther fra Parat (t.h.) sammen med forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Kommune før kravoverlevering i KS-hovedkvarteret. Foto: Javad Parsa

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo, var digital deltager under åpningen av lønnsforhandlingene i kommunesektoren. Hun og Parat-forhandler Bjørn Are Sæther er Parats forhandlingsdelegasjon ved YS-bordet.

Av Magne S. Otterdal 04.09.2020 9:53

Vi møter Sæther på plass i det forhandlingsdelegasjonene samler seg før kravoverleveringen til Kommunenes Sentralforbund. Parat er del av YS´ forhandlingsdelegasjon med forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Kommune i spissen.

Reallønn, kompetanse og heltid
På grunn av smittevernsituasjonen og frontfagets lavere ramme råder det dempede forventningene til hva som er realistisk å oppnå i årets kommuneoppgjør.
– Vi jobber selvsagt for å få en reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Sæther og lister opp de to andre hovedprioriteringene fra Parat som er lønnet kompetanseutvikling og styrket rett til heltid.

Ifølge Sæther er det fortsatt et stykke vei å gå for kommuneansatte å få dekket livsopphold ved lovfestet permisjon for å økt kompetanseutvikling.
– Lovverket ligger der, men å få inntekt under utdanningen er utfordringen – i hviken grad arbeidsgiver skal bidra til livsopphold for ansatte som tar kompetanseutvikling. Slik det er nå, er de avhengig av å finansiere alt selv, sier han.

Digital deltakelse 
Sæther er spent på hvordan forhandlingene forløper.
– Det er en spesiell situasjon med den pågående pandemien, og det er en del praktiske ting som også er endret her under oppstartsmøtet. Vanligvis er det jo mange flere som er tilstede i de ulike delegasjonene, sier han.

Partene er blitt enige om å begrense fremmøtet, og de som ikke er tilstede i KS-hovedkvarteret deltar på videolink. ThsF-leder Årmo forteller om erfaringen med å delta kravfremleggelsen digitalt.
– Å kunne følge kravoverlevering i KS fra hjemmekontor fungerer veldig bra, når forholdene er så godt tilrettelagt, sier Årmo. 

Men når forhandlingene starter om halvannen uke vil også hun være på plass fysisk.
– Da blir det fysisk tilstedeværelse som vil være mest hensiktsmessig, melder Årmo i en SMS til Parat24 mens kravfremleggelsen pågår fra forhandlingssalen i KS-bygget.

Fra andre siden av forhandlingsbordet understrekes at frontfagrammen på 1,7 prosent lønnsvekst “har aldri vært viktigere”.

“Enda mer forpliktende”
Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, mener denne rammen må være enda mer forpliktende i år enn i tidligere oppgjør.
– I tillegg til å være en helsekrise, er koronapandemien en økonomisk krise, også for vår sektor. Aldri før har behovet for kommunens og fylkeskommunens tjenester vært større, og aldri før har det vært viktigere at hele «kommunelaget» trekker sammen. Alle parter har interesse av å opptre ryddig, ansvarlig og løsningsorientert, slik at vi kan sikre gode velferdstjenester framover. Det er både innbyggerne og næringslivet avhengig av, sier Gangsø i forbindelse med at kommuneoppgjøret starter.

Oppgjøret skulle opprinnelig ha vært avsluttet 30. april i år, men på grunn av at frontfagoppgjøret ble utsatt til august, ble også oppgjørene i øvrige sektorer utsatt. Forhandlingsfristen i kommuneoppgjøret er 15. september kl. 24.00.

Anne-Gro Årmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThsF-leder Anne-Gro Årmo, som er en del av Parats forhandlingsdelegasjon, deltok digitalt under åpningen av lønnsforhandlingene i kommunesektoren torsdag. Foto: Privat

Våre medlemsblader
Video

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo