Les

Kommentar: Kjære Parat-medlemmer!

Meninger
Unn Kristin Olsen, konstituert leder i Parat. Foto: Vetle Daler
Dere vet så vel at dere er medlem av en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. 
Av Unn Kristin Olsen 17.09.2019 16:00

Vi sender ikke kontingentpenger fra deg videre til politiske partier. Vi rykker ikke inn annonser med anbefaling om hvem du skal stemme på.

Selv om Parat er en partipolitisk uavhengig organisasjon betyr det ikke at vi ikke har politiske meninger, standpunkter og krav, – særlig i arbeidslivs-spørsmål.

Hver eneste dag jobber Parat – og vår hovedorganisasjon YS – for å påvirke de ulike partiene i retning av et enda bedre arbeidsliv, og en enda bedre arbeidshverdag vi ønsker alle skal få.

Som nylig konstituert leder i Parat reiser jeg mye rundt i landet vårt. Det er så flott å registrere at medlemmer og tillitsvalgte i Parat engasjerer seg, stiller til valg og er å finne på lister som favner hele det politiske fargespekteret.

Vi i Parat er så visst ikke upolitiske, bare partipolitisk uavhengige. Vi vet å skille snørr og barter. Vi vet hvordan vi skal kanalisere vårt partipolitiske engasjement.

Og vi vet hvordan vi skal skille det fra vårt Parat-engasjement. Jeg ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte, på de mange ulike parti-listene over hele landet, lykke til med valget.

Og jeg oppfordrer samtidig alle Parat-medlemmer, og alle andre, om å bruke stemmeretten.
Gjør man ikke det, lar man egentlig andre bestemme over seg.

Og det er noe vi i det organiserte Norge ikke bør like.

Vi vil være med å bestemme, vi vil ha en hånd på rattet når beslutninger tas. Da må vi bruke stemmeretten, og stemmeseddelen.

Godt valg!

Våre medlemsblader
Video

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Alt om pris og lønnsvekst

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

Diskuterte kunstig intelligens

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo