Les

Kommentar: Forsvaret er ikke kvinnefiendtlig

Meninger
Johan Hovde, leder i Parat forsvar. Foto: Vetle Daler
Aftenposten har de siste dagene satt søkelyset på mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det er viktig.
Det vi er forundret over, er at Aftenposten velger å komme med utsagn om at Forsvaret er et kvinnefiendtlig sted å jobbe, og at det ikke er en trygg arbeidsplass for dem som ikke føler seg hjemme i en tradisjonell machokultur. Dette er kraftige utsagn og påstander vi ikke kjenner oss igjen i. De bidrar heller ikke til å holde dette alvorlige temaet på et saklig nivå, noe som vi alle er tjent med.

Dette temaet er viktig for Forsvarets ledere, Forsvarets ansatte og oss som fagforening i Forsvaret. Dette er et tema som må adresseres klart og tydelig og tas tak i. Mange av de momentene som tas opp av Aftenposten, er viktige. Særlig det å skape en bedre og mer åpen rapporteringskultur. Alle er tjent med at sakene som oppstår, kan bli håndtert. Det vil mest sannsynlig være avgjørende for å hjelpe dem som blir utsatt for upassende adferd og trakassert.

Bakgrunnen for Forsvarets MOST-rapport var funn i både medarbeider- og vernepliktsundersøkelsen. Vi mener at initiativet Forsvaret tok, var modig. Det har også gitt mulighet til å ta tak i funn som er meget alvorlige og i større grad hindre det i fremtiden. Selv om det er rapportert om for mange alvorlige hendelser for begge kjønn i MOST-undersøkelsen, sier medarbeiderundersøkelser og undersøkelser blant de vernepliktige at de aller fleste trives godt i Forsvaret.

Kommentaren var på trykk i Aftenposten tirsdag 22.10.19
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo