Les

Alle har en sjef

Kommentar
KOMMENTAR: En ting har statsansatte til felles: Alle har en sjef. Også sjefene har en leder. De fleste av statens ansatte har derfor også en oppfatning av hva det vil si å ha en god leder.
Av Odd Jenvin-Steinsvåg Publisert dato 03.02.2020 9:40 redigert 29.04.2021 10:21
Hva er det som kjennetegner god ledelse? Parat har valgt «Ledelse på norsk» som flaggsak for 2020. Kanskje et litt uvanlig valg av flaggsak, men samtidig er ledelse en særdeles viktig del av det å ha et trygt og godt arbeidsliv. En god leder er ofte en forutsetning for et motiverende og inkluderende arbeidsmiljø, hvor ansatte og ledelse i fellesskap samarbeider om å oppnå de målene som er satt for virksomheten. 

Vi er ikke spesielt glad i eliter her i Norge. Nessekongene og storbøndene var aldri «en av oss». Vi har heller aldri hatt en adel med særlig innflytelse. Slike tradisjoner har vært med på å prege utviklingen av norsk arbeidsliv. I mange sammenhenger vil ledelse i større grad kunne forstås som en funksjon innenfor organisasjonen, mer enn et maktforhold mellom overordnet og underordnet. 

Det finnes mange former for ledelse. «Ledelse på norsk» ligger i de fleste tilfeller et sted mellom to ytterpunkter. På den ene siden kan det være et hierarkisk system som kjennetegnes av formaliserte regler, autoritet og utøvelse av makt. I den andre enden av skalaen finner vi ledelse med fokus på måloppnåelse gjennom felleskap, involvering, motivering og samarbeid. Offentlig sektor blir stadig mer kompleks og kunnskapsintensiv. Stadig flere ansatte har høyere utdanning, og klare forventninger til at jobben skal være et sted for selvrealisering og personlig utvikling. 

Offentlig sektor måles på i hvilken grad den klarer å skape og videreutvikle kunnskap og kompetanse gjennom innovasjon og nytenkning. Når det er arbeidstakerne som besitter og kontrollerer kunnskapen, ikke lederne, hvilke konsekvenser har dette for ledelsen av virksomheten? 

Parat ønsker å bidra til god ledelse, og vil derfor i året som kommer jobbe videre med å utvikle sitt kurs- og opplæringstilbud rettet mot medlemmer som er ledere. Lederkonferansen vår går av stabelen 3. - 4. september 2020. 
Våre medlemsblader
Video

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

Flere bør organisere seg

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten