Les

Klimaendringer treffer Svalbard

Svalbard globale frøhvelv. Foto: Vetle Daler
I Longyearbyen må boliger rives, og frøhvelvet på Svalbard må bygges om på grunn av klimaendringer. – Det er bekymringsfullt, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
Av Vetle Daler 18.09.2018 11:58
I 2015 skrev vi om Svalbard globale frøhvelv – verdens viktigste rom – hvor "sikkerhetskopier" av hundretusenvis av frø er lagret i store fjellhaller. Nå smelter permafrosten rundt frøhvelvet, og staten bruker 100 millioner kroner på å sørge for at bakken rundt hvelvet holder seg kald. 

Må bygges om
Klimaforandringer gjør at man må tenke nytt på Svalbard, hvor klimaendringene merkes ekstra godt. Blant annet må 250 boliger rives, og frølageret må bygges om. Fordi permafrosten som sørget for automatisk «nedfrysing» av fryselageret tiner, tvinger det Statsbygg til å ta i bruk helt ny teknologi for å sikre «dommedagshvelvet». 
– Vi har blant annet boret ned fryserør i bakken rundt åpningen. Disse rørene vil holde konstant 30 til 40 minusgrader og skal reetablere permafrosten. Dette har vi aldri gjort før, sier Rainer-Helge Braun, prosjektleder i Statsbygg i Longyearbyen, til Aftenposten.

Alle må bidra
Parat har flere medlemmer på Svalbard som nå begynner å kjenne klimautfordringene på kroppen, og Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier utviklingen på Svalbard viser viktigheten av å få fart på klimaarbeidet.
– Norge har forpliktet seg til å bidra til tograders-målet. Det samme har Parat. Jeg tror folk flest skjønner at alle må bidra nå for å bremse utviklingen, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Grønne arbeidsplasser
Parat har klima som et av sine satsingsområder, og i Parats arbeidslivs- og samfunnspolitiske dokument slås det fast at Parat er, og har vært engasjert i ulike miljø- og klimatiltak. "Dette gjør vi fordi vi anerkjenner vårt ansvar for å bidra til å redusere CO2-utslippene. Parat støtter FNs klimapanel to-graders-mål. (…) Parat vil bidra til at bedriftsledere og tillitsvalgte i norske bedrifter legger til rette for å skape grønne arbeidsplasser", heter det i dokumentet, som du kan lese her.

Parat inkluderte i år for første gang klimaspørsmålet i kravdokumentet i forbindelse med årets hovedoppgjør. Parats tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret 2018 kan du lese her.  
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo