Les

Klart for HUK-forhandlinger

Parat-forhandler Victoria Krefting Rynning
Torsdag begynner mellomoppgjøret for de såkalte HUK-avtalene til arbeidsgiverforeningen Virke. HUK-området omfatter virksomheter innen helse, utdanning, kultur og frivillighet.
Av Vetle Daler 20.09.2019 9:01

Parats medlemmer på HUK-området  jobber blant annet ved høyskoler, museer, stiftelser, forbund, sykehus og rehabiliteringssentre. 

Parat forhandler sammen med YS-organisasjonene Delta, Negotia, Stafo og Skolelederforbundet. 
– YS-delegasjonens mål er et resultat tilsvarende tariffoppgjørene i kommunene, staten og Spekter. Dette vil sikre at våre medlemmer på HUK-området får en rettmessig del av verdiskapningen i samfunnet, og et riktig lønnsnivå, sier forhandler Victoria Krefting Rynning i Parat.

Forhandlingene gjennomføres torsdag 20. og fredag 21. juni 2019.

Fakta:
Avtalene på HUK-området:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Parat ikke part)
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo