Les

Kjemper for 2012-skille i NAV-saken

NAV-saken er torsdag til høring i Efta-domstolen. Fredag starter Stortingshøringen. Foto: Gorm K. Gaare
EØS-saken er torsdag til høring i Efta-domstolen. Arbeids- og sosialdepartementet argumenterer for at det går et vesentlig skille i NAV-saken i 2012. Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, blir ikke overrasket om det konkluderes med at feiltolkningen strekker seg tilbake til 1994.
Av Helene Husebø / NTB Publisert dato 26.11.2020 17:05 redigert 27.11.2020 14:03
Resultatet av den avgjørende høringen kan bety et ras av nye NAV-saker.

Høyesterett har bedt domstolen om svar på i alt 16 spørsmål, og dette er første gang at en norsk rett har bedt Efta-domstolen om råd. Blant annet er domstolen spurt om å klargjøre om det norske kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, har vært i strid med EØS-retten også før juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Ikke overrasket
Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, blir ikke overrasket om domstolen konkluderer med at feiltolkningen strekker seg tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.
– Jeg er redd for at det er en reell mulighet å måtte se tilbake på saker til 1994. Etter vår oppfatning er det vi har sett konsekvensene og resultatet av dårlig politisk håndverk og mangelfull konsekvensutredning i forkant og ettertid av 1994, sier hun.

Arbeids- og sosialdepartementet har fastholdt at det går et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012, og at EUs nye trygderegler ikke kan sammenlignes med de gamle. Efta-domstolen skal nå klargjøre dette, og klargjøre i hvilken grad Norge har brutt EØS-reglene med kravene. 

Setteriksadvokat for NAV-sakene, Henry John Mæland, mener ingen har blitt urettmessig dømt for å ha oppholdt seg i utlandet mens de var mottakere av dagpenger, sykepenger eller pleiepenger. 
– Ingen har blitt dømt bare for å ha oppholdt seg i utlandet, men for å ha latt være å informere NAV 
om dette, poengterte han overfor Efta-domstolen da høringen om trygdeskandalen tok til torsdag.

Stortingshøring fredag
EØS-saken skal også opp til høring i Stortinget fredag. Parat NAV-leder Hellesen er spent på å se hva man retter oppmerksomheten mot.
– Det er ingen tvil om at rapporten legger et ansvar på NAV, men også på departementet og politikerne. Parat NAV står fast på at man ikke har sett rekkevidden av å gå inn i EØS opp mot norsk lovgivning, og følgelig heller ikke sikret tilpasninger av eget lovverk dersom det var nødvendig. Det blir interessant hva kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker å sette fingeren på i høringen fredag, sier Parat NAV-lederen.

Våre medlemsblader
Video

NPL: Foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo