Les

Kirkenes første stopp på Finnmarksturné

Parat-leder Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg under besøket hos Garnisonen i Sør-Varanger. Her med personellsjef P. F. Hansen. Foto: Helene Husebø
Fredag besøkte Parat-leder Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg Kirkenes som en del av sin Finnmarksturné. Med seg videre fikk de verdifulle innspill fra både politimesteren, Jegerbataljonen og medlemmer og tillitsvalgte. 
Av Helene Husebø Publisert dato 05.05.2023 23:40 redigert 06.05.2023 0:16

Kirkenes var første stopp på Parat-leder Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nybergs tur rundt Finnmark. Videre på programmet står Vadsø, Alta og Hammerfest.
– Vi setter stor pris på innspillene og samtalene vi har hatt med medlemmene og de tillitsvalgte i Kirkenes, og det har vært svært verdifullt å møte dem alle, sier Olsen. 

Fredag startet med møte hos politimester Ellen Katrine Hætta. Hun ga Parats politiske ledelse gode innspill og perspektiver når det gjelder den sikkerhetspolitiske situasjonen i Finnmark, og politiets arbeid rundt dette. 

Ferden gikk videre til Jegerbataljonen, også kjent som Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Her møtte Olsen og Nyberg personellsjef P. F. Hansen og tillitsvalgt i Parat forsvar, Rune Henriksen.
 GSV har som hovedoppgave å patruljere og overvåke den russiske grensen. Dette oppdraget løser vi både med båt, snøscooter og til fots, fortalte Hansen, og ga Parats ledere en videre innføring i bataljonens operative og strategiske oppgaver. 

Kirkenes-programmet ble avsluttet med medlemsmøte med pizza for de oppmøtte Parat-medlemmene. 

 

 

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo