Les

Kan bli ny NAV-skandale

Kan eksport av ledighetstrygd bli en ny NAV-skandale? Tirsdag behandler EFTA-domstolen to saker om eksport av dagpenger.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 09.02.2021 13:40 redigert 09.02.2021 14:05

NAV-skandalen har til nå handlet om eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Men nå har Trygderetten og Borgarting lagmannsrett forelagt hver sin dagpengesak for EFTA-domstolen.

Trygderettens sak gjelder en person som måtte betale tilbake dagpengene etter utenlandsopphold, mens saken fra Borgarting gjelder en mann som i tingretten ble dømt til fem måneders fengsel for å ha bodd i Danmark uten å si fra til NAV.

Dagpenger er regulert på en annen måte enn sykepenger i forordningen, men er som alt annet underlagt de samme grunnleggende prinsippene om blant annet fri bevegelighet.

Dersom EFTA-domstolen faller ned på at NAV har tolket reglene feil, vil utfallet av saken kunne bli en ny NAV-skandale. Parat24 har vært i kontakt med NAV med spørsmål om hvor mange som har måttet tilbakebetale dagpenger på grunn av utenlandsopphold og hvor mange som er for å få oversikt over hvor mange denne saken eventuelt kan omfatte.  Saken oppdateres.

Kan ta med dagpenger til EØS-land
I følge NAVs hjemmesider kan en ta med dagpenger til et annet EØS-land for å søke arbeid der i inntil tre måneder. For å ta med dagpenger til et annet EØS-land må du være helt arbeidsledig og ha mottatt dagpenger i minst fire uker i løpet av de siste 12 ukene før avreise. En må også ha med seg en PD U2 (Transfering unemployment benefits) attest.

Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo