Les

Jørn Sigurd Maurud ny riksadvokat

Ny riksadvokat, Jørn Sigurd Maurud. Foto: Riksadvokaten

Et kriminalitetsbilde i endring og voksende utfordringer med nettbasert kriminalitet. Det er blant oppgavene Norges nye riksadvokat vil ta fatt på. Nå får han lykkeønskninger fra Norges Politilederlag i Parat. 

Av Arve Sigmundstad 16.10.2019 11:22

Fredag ble Jørn Sigurd Maurud i statsråd utnevnt til ny riksadvokat etter Tor-Aksel Busch, som har sittet i posten siden 1997. Busch går av fordi han nå fyller 70 år.

– Dette er en krevende stilling. Det er jeg fullt innforstått med, sier Jørn Sigurd Maurud til NTB.

Maurud sier at han ønsker kontinuitet. Han mener påtalemyndighetens øverste ledd drives bra, og at det derfor vil være «dumt å finne på noe dramatisk annerledes».

Spesielt forskjellig fra Busch er han heller ikke.
– Vi er oppvokst i den samme kulturen, så jeg tror ikke vi tenker veldig forskjellig. Jeg er redd det kanskje ikke blir noen markante forskjeller, sier Maurud til NTB.

Men kriminalitetsbildet er i endring, understreker han.
– Særlig når det gjelder nettbasert kriminalitet. Der har vi utfordringer med tanke på kapasitet og evne til å kunne gjennomføre sakene i domstolene innen rimelig tid, sier Maurud.

Han trekker i tillegg fram arbeidslivskriminalitet som en viktig oppgave framover.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier hun vil gratulere Jørn Maurud med utnevnelsen og ønske han lykke til med jobben som leder av riksadvokatembetet.
– Norges Politilederlag har alltid hatt et meget godt samarbeid med riksadvokat, Thor Aksel Busch, og ser fram til fortsatte samarbeid med riksadvokatembete og ny leder Jørn Maurud.

Maurud har allerede en lang karriere bak seg. Han har vært førstestatsadvokat og embetsleder for Oslo statsadvokatembeter siden 2010. Men mest kjent er han kanskje for å ha vært aktor i Orderud-saken tidlig på 2000-tallet.

Maurud er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Han blir den 13. riksadvokaten i Norge etter at embetet ble opprettet i 1887.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo