Les

Jobber du som apotekmedarbeider og ønsker å bli autorisert apotektekniker?

Kommentar
KOMMENTAR: Autorisasjonsordningen gir garanti for faglig kvalitet og større ansvar for den enkelte – og ikke minst høyere lønn!
Av Monika Nilsen Publisert dato 24.03.2022 15:45
De hovedtillitsvalgte i Boots og Apotek 1 oppfordrer deg som er ansatt som apotekmedarbeider til å benytte deg av din rettighet til videreutdanning til apotektekniker. Her får du noen tips til hvordan du kan gå fram.

I tariffavtalen for apotekteknikere i Boots og Apotek 1 §3-3.1 står det følgende:
For å ivareta faglig forsvarlighet og kvalifisert yrkesutøvelse, er partene enige om at autorisert helsepersonell i apotek er viktig. Innenfor rammene av arbeidsgivers styringsrett skal det fortrinnsvis ansettes autorisert helsepersonell. 

Dersom du ansettes som apotekmedarbeider, kan du ta utdanningen din f. eks desentralisert, det vil si delta på ukesbaserte studier og ha din praksis i apoteket. Du må sende inn dine papirer for å få vurdert din realkompetanse før studiestart. Det kan være grunnleggende fag som mangler for å kunne ta utdanningen. I mange fylkeskommuner er det opprettet egne karrieresentre. Sjekk din fylkeskommune for mer informasjon.

Kontakt din nærmeste videregående skole som tilbyr utdanningen for informasjon om hvordan du går fram for å melde deg opp til eksamen som privatist.

Studier kan også tas via Folkeuniversitetet og OPK-instituttet. Mer informasjon om yrket og utdanningen finner du på apotektekniker.no.

I § 11 Kompetanse, etter- og videreutdanning står det bl. a:
Apotekmedarbeider har rett til permisjon for videreutdanning til apotektekniker. For ansatte apotekmedarbeidere i stillinger der det normalt ansettes apotekteknikere skal vedkommende iht. den enkeltes individuelle kompetanseplan gis muligheter for å få gjennomført nødvendig fagutdanning til apotektekniker. Arbeidsgiver dekker eventuelle kursutgifter, læremateriell og eksamensavgifter.

Det skal legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet til å gjennomføre videreutdanningen kombinert med jobb, for eksempel slik at det settes opp arbeidsplaner som gir mulighet til å ta fri hele dager eller tilpasse arbeidsplanen til videreutdanning.

Det gis permisjon med lønn for eksamensdager i apotekteknikerutdanningen og annen utdanning som er relevant for apotekarbeid. 

Dersom dagen før eksamensdag er en arbeidsdag, gis denne som lesedag og permisjon med lønn.

Ta kontakt med en av oss hvis du har flere spørsmål om hvordan du skal gå fram!

Monika Nilsen
Hovedtillitsvalgt i Apotek 1 og nestleder i Farmasiforbundet
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo