Les

Jens Jahren blir ny leder for YS Stat

Nyvalgt ledertrio: F.v. Karin Tanderø Schaug, Jens Jahren og Unn Kristin Olsen. Foto Øyvind Førland Olsen
Jens Jahren (47) kommer fra Befalets Fellesorganisasjon og har jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 90-tallet. Nå skal han blant annet lede YS Stat, med åtte medlemsforbund og 25 000 medlemmer gjennom et krevende lønnsoppgjør.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.01.2023 16:20 redigert 10.01.2023 18:44
Jahren blir valgt som YS Stat-leder i det et nytt lønnsoppgjør står for døren.
– Det kommende lønnsoppgjøret blir den første, krevende arbeidsoppgaven jeg skal håndtere som ny leder for YS Stat. Våre medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten fra 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som ansvarlig part i de kommende forhandlingene, sier Jahren.

Jahren erstatter Pål N. Arnesen, som har vært leder for YS Stat siden 2007.
– Det blir mye nytt å sette seg inn i, men jeg liker utfordringer. Jeg skal fylle store sko etter Arnesen. Han har holdt på med dette i mange år og vet hva det innebærer. Det er en arv jeg er opptatt av å ta vare på, sier Jahren.

Unn-Kristin Olsen (Parat) og Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund) er valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Parat-lederen er fornøyd med valget.
– Jeg setter stor pris på å bli valgt som 1. nestleder i YS Stat. Jeg ser frem til et godt og nært samarbeid med Jens og Karin og hele sektorstyret. Jeg skal bidra til videreutvikling av hovedsammenslutningen, med fokus på hvert enkelt stats-medlem, sier hun til Parat24.

47 år. Gift med Jeanette. Har tre barn: Bentley (0 år), Bernhard (5) og Celine (8). Fra Vinstra, men bor på Bekkestua i Bærum.
Forbundsleder for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) fra 2014 til 2023.
Utdanning: Befals- og krigsskole, stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets høgskole, samt en mastergrad fra BI. Har internasjonal tjeneste som liaisonoffiser for Forsvaret i Irak i 2003.

YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i åtte YS-forbund.

Disse YS-forbundene utgjør YS Stat:
Befalets Fellesorganisasjon
Delta
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Tollerforbund
Parat
Skatteetatens Landsforbund
Skolelederforbundet
STAFO
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo