Les

Jens Jahren blir ny leder for YS Stat

Nyvalgt ledertrio: F.v. Karin Tanderø Schaug, Jens Jahren og Unn Kristin Olsen. Foto Øyvind Førland Olsen
Jens Jahren (47) kommer fra Befalets Fellesorganisasjon og har jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 90-tallet. Nå skal han blant annet lede YS Stat, med åtte medlemsforbund og 25 000 medlemmer gjennom et krevende lønnsoppgjør.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.01.2023 16:20 redigert 10.01.2023 18:44
Jahren blir valgt som YS Stat-leder i det et nytt lønnsoppgjør står for døren.
– Det kommende lønnsoppgjøret blir den første, krevende arbeidsoppgaven jeg skal håndtere som ny leder for YS Stat. Våre medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten fra 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som ansvarlig part i de kommende forhandlingene, sier Jahren.

Jahren erstatter Pål N. Arnesen, som har vært leder for YS Stat siden 2007.
– Det blir mye nytt å sette seg inn i, men jeg liker utfordringer. Jeg skal fylle store sko etter Arnesen. Han har holdt på med dette i mange år og vet hva det innebærer. Det er en arv jeg er opptatt av å ta vare på, sier Jahren.

Unn-Kristin Olsen (Parat) og Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund) er valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Parat-lederen er fornøyd med valget.
– Jeg setter stor pris på å bli valgt som 1. nestleder i YS Stat. Jeg ser frem til et godt og nært samarbeid med Jens og Karin og hele sektorstyret. Jeg skal bidra til videreutvikling av hovedsammenslutningen, med fokus på hvert enkelt stats-medlem, sier hun til Parat24.

47 år. Gift med Jeanette. Har tre barn: Bentley (0 år), Bernhard (5) og Celine (8). Fra Vinstra, men bor på Bekkestua i Bærum.
Forbundsleder for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) fra 2014 til 2023.
Utdanning: Befals- og krigsskole, stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets høgskole, samt en mastergrad fra BI. Har internasjonal tjeneste som liaisonoffiser for Forsvaret i Irak i 2003.

YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i åtte YS-forbund.

Disse YS-forbundene utgjør YS Stat:
Befalets Fellesorganisasjon
Delta
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Tollerforbund
Parat
Skatteetatens Landsforbund
Skolelederforbundet
STAFO
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo