Les

International Cabin Crew Day

31. mai markerer International Cabin Crew Day. Grunnet koronapandemien blir årets markering annerledes, men desto like viktig for å fremme kabinansattes viktige rolle i luftfarten. Arkivfoto.
Gratulerer med dagen til alle kabinansatte! 31. mai er International Cabin Crew Day, en markering som fremmer yrket og den verdifulle jobben kabinansatte gjør verden over, ofte langt borte fra venner og familie, og med et stort sikkerhetsansvar for reisende i luften.
Av Helene Husebø Publisert dato 31.05.2020 10:00 redigert 01.06.2020 23:55

Parats nestleder Anneli Nyberg mener det viktige ansvaret som hviler på de kabinansatte i luften ofte kan bli glemt, og hun gir alle kabinansatte en stor honnør i dag.
– Kabinansatte er ansvarlige for passasjerenes trygghet og sikkerhet ombord i fly over hele verden, og det kan virke som om den dimensjonen ofte blir glemt. Kabinansatte er langt mer enn serveringspersonell og fortjener all honnør og oppmerksomhet de kan få, ikke minst i disse koronatider. Jeg vil gratulere alle kabinansatte med dagen, og gi en spesiell hilsen til alle som nå er permitterte, sier hun.

Ved å formalisere Cabin Crew Day i ICAO-forsamlingen, var International Transport Workers' Federations (ITF) hovedmål å fremme yrket, og å gi potensielle kabinansatte, reisende og det videre publikum forståelsen av den viktige sikkerhetsrollen og ansvaret som hviler på alle kabinansatte.

Nyberg var sammen med ITF involvert i jobben med å få Cabin Crew Day anerkjent av ICAO høsten 2019.
– Det var en viktig og riktig beslutning av ICAO når forsamlingen vedtok å markere de kabinansatte en fast dag hvert år, sier hun.

ITF mener at desto mer dagen er anerkjent blant nasjonale og internasjonale myndigheter, jo i større grad vil kabinansatte være i stand til å gjennomføre jobben sin på best mulig måte – det være seg et sikkerhetsproblem, et ulykkesscenario eller en situasjon som oppstår med en vanskelig passasjer i luften.

En rekke planer ble lagt for årets markering av International Cabin Crew Day, men vanskelighetene for kabinansatte rundt Covid-19 endret aktivitetene og situasjonen drastisk.

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo