Les

Internasjonalt møte i Montreal

Styret i ITFs sivilfly seksjon møttes i Montreal denne uken. Foto: Privat.
Styret i Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) for sivilfly møttes i Montreal denne uken. Parats nestleder, Anneli Nyberg, sier ITF ser behovet for en større anerkjennelse for den viktige jobben kabinansatte gjør hver dag for sikkerheten ombord i fly over hele verden.
Av Trygve Bergsland 06.09.2019 18:44
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, er ifølge Nyberg FNs luftfartsorganisasjon, som i likhet med ITF jobber mye med sikkerhet for kabinansatte.
– ITF er en naturlig samarbeidspartner for utvikling av nytt regelverk og retningslinjer for håndtering mistanke om trafficking av mennesker ombord i fly. Et annet område det jobbes med er minimum antall kabinansatte på ulike flytyper, sier Nyberg

Krav til myndigheter og flyselskap
Hun sier ICAO også presentere deres planer for den kommende 3-års perioden.
– Det vil bli fremsatt krav til kvalifikasjoner og kompetanse for personer myndighetene i de enkelte land benytter til inspeksjon av kabin og det vil bli satt tilsvarende krav til kvalifikasjoner til flyselskapenes ledelse med ansvar for kabinansatte, sier Nyberg.

En annen utfordring som er diskutert i Montreal er undersøkelser som viser at antallet passasjer som opptrer forstyrrende eller voldelig øker.
– Som kabinansatt er man ofte i en utsatt situasjon. ITF inviterer både myndigheter, flyselskap og regulerende organisasjoner som ICAO, til å finne løsninger som sikrer ansatte og passasjerer på en bedre måte for fremtiden, sier Nyberg.Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo